Olet täällä

LähiTapiola-ryhmälle tuloksellisesti hyvä vuosi

”Vuonna 2014 onnistuimme vahinkovakuutustoiminnan kannattavuuden parantamisessa. Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli 94,4 prosenttia, mikä on strategisen tavoitteen mukainen. Henkiyhtiön tulos oli hyvä. Varainhoito menestyi ja hoidossa olevien asiakasvarojen määrä kasvoi 5,6 prosentilla”, summaa LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja Erkki Moisander vuoden onnistumisia.

LähiTapiola-ryhmän vahinkovakuutustoiminnan eli LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön ja 19 alueyhtiön yhteenlaskettu ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo kasvoi 3,5 prosenttia 1 093 miljoonaan euroon. Ryhmävakavaraisuus säilyi erinomaisena.

”Vuonna 2014 päätimme yhtiöittää yhtiöryhmäpalvelut. LähiTapiola Palvelut Oy aloitti toimintansa tammikuussa 2015. Palveluyhtiö toteuttaa ja kehittää keskitettyjä palveluita ja tukitoimintoja sekä tuottaa asiakas- ja korvauspalveluita. Lisäksi päätimme pääkaupunkiseudun liiketoimintojen yhtiöittämisestä vuoden 2015 aikana,” Moisander kertoo.

”Rakensimme vuonna 2014 perustaa yhtiöryhmän kasvulle. Vuoden 2014 suotuisa vahinkovuosi näkyi hyvänä tuloksena, S-yhteistyö toi asiakasvirtaa, tehostamistoimet toivat säästöjä ja vakavaraisuutemme vahvistui”, Moisander sanoo.

LähiTapiola ja S-ryhmä käynnistivät keväällä 2014 strategisen yhteistyön. Osana yhteistyötä asiakkaille alettiin maksaa S-bonusta vakuutusmaksuista. Lisäksi S-Pankki ja LähiTapiola Pankki yhdistyivät uudeksi S-Pankiksi ja LähiTapiola Varainhoito myi rahastoliiketoimintansa S-Pankin tytäryhtiölle FIM Varainhoito Oy:lle.

Varainhoidon hallinnoimat asiakasvarat kasvoivat

Tuloksellisesti vuosi oli Varainhoidolle hyvä. LähiTapiola Varainhoito Oy:n hallinnoimat asiakasvarat kasvoivat 5,6 prosenttia 9 078,1 miljoonaan euroon. Tulos oli erittäin hyvä, 8,9 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 25,3 miljoonaan euroon.

”Kasvu jatkui koko vuoden, varsinkin Private banking-asiakkaissa. Hyvään tulokseen vaikuttivat lisäksi rahastoliiketoiminnan myynnistä FIM Varainhoidolle tuloutunut kertaluontoinen erä ja sijoitusmarkkinoiden elpyminen,” sanoo LähiTapiola Varainhoidon toimitusjohtaja Tom Liljeström.

”Rahastoliiketoiminnan myynnin jälkeen LähiTapiola Varainhoito haki uuden toimiluvan ja muuttui rahastoyhtiöstä sijoituspalveluyhtiöksi. LähiTapiola-rahastojen sijoituksia hoidetaan edelleen Varainhoidon omaan tutkimukseen perustuvan näkemyksen mukaisesti,” Liljeström kertoo.

LähiTapiola Varainhoito sai vuoden aikana riippumattomilta tahoilta tunnustuksia sekä rahastoista että sijoitustoiminnan vastuullisuudesta ja asiakaspalvelusta. Puolueeton rahastoluokittaja Lipper valitsi LähiTapiolan Maailma 80-ja Yrityskorko-rahastot vuoden 2014 parhaiksi pohjoismaisiksi rahastoiksi. Scandinavian Financial Researchin (SFR) tutkimuksessa LähiTapiola Varainhoito valittiin Suomen parhaaksi varainhoitajaksi vastuullisessa sijoittamisessa sekä palkittiin jaetulla toisella sijalla instituutioasiakkaiden palvelun laadussa. Varainhoidon sijoitusnäkemyksiä voi käydä kuuntelemassa asiakkaiden piirissä suurta suosiota saavuttaneella sijoituskiertueella keväällä.

Kiinteistövarainhoidolle ennätyksellinen liikevaihto

”Liikevaihto kasvoi uuteen ennätykseensä. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta menestyimme sekä uusissa investoinneissa että vuokrauksessa ja ylläpidossa”, sanoo LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon toimitusjohtaja Vesa Immonen.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä