Olet täällä

LähiTapiola tukee kotimaista kasvua

LähiTapiola tukee kotimaista kasvua yritysten rahoituksella, pääomasijoituksilla ja investoinneilla asuntotuotantoon.

LähiTapiola-ryhmä on kääntänyt sijoitustoiminnan painopistettä ulkomaisista sijoituskohteista Suomeen ja panostaa aiempaa enemmän kotimaisen kasvun vauhdittamiseen tarjoamalla yrityksille monipuolista rahoitusta, tekemällä pääomasijoituksia kasvuyrityksiin ja investoimalla rakentamiseen. LähiTapiolan tavoitteena on tukea talouden toimeliaisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sijoittamalla sekä yritysten kasvun rahoittamiseen että rahoittamalla yritysjärjestelyjä. Kaiken kaikkiaan LähiTapiola-ryhmän sijoitukset kotimaisiin yrityksiin ja kiinteistöihin nousevat useilla sadoilla miljoonilla euroilla.

Koko LähiTapiola-ryhmän sijoitusvarallisuuden arvo on noin 7,5 miljardia euroa, josta hieman yli 20 prosenttia on sijoitettu suomalaisiin yrityksiin ja kiinteistöihin. LähiTapiola Vahinkovakuutuksen sijoitusvarallisuuden arvo on noin 3,5 miljardia euroa, jonka sijoitusallokaatiossa rahoituksen osuutta on lähivuosina tavoitteena nostaa 5 prosentista 15 prosenttiin.

Sijoitusvalinnoissa kotimaiset sijoitukset laitetaan etusijalle, kun houkuttelevia kohteita löytyy. Näillä sijoituksilla on tällä hetkellä hyvä tuottopotentiaali verrattuna ulkomaisiin sijoituskohteisiin. Riskin hajautukseksi ja vertailukohdaksi haetaan myös ulkomaisia sijoituskohteita.

Yritysrahoituksessa laajennetaan pk-yrityksiin

 

Yritysrahoituksessa LähiTapiola laajentaa palveluaan pk-yritysasiakkaille. Aiemmin räätälöityjä rahoitusratkaisuja on tehty suurille yrityksille. Vakuutusyhtiönä LähiTapiola-ryhmä haluaa tuoda markkinoille vaihtoehdon yritysten täydentävänä rahoittajana. LähiTapiola selvittää myös parhaillaan uusia kanavia ketteriin rahoitusratkaisuihin pk-yrityksille esimerkiksi kone- ja laiteinvestointeihin. Rahoitusmalleja pilotoidaan LähiTapiolan alueyhtiöiden kanssa vuoden 2015 aikana.

–Yritysten investoinnit mahdollistavat osaltaan tuotannon kasvun tulevaisuudessa ja ne ovat jatkossa merkittävä voima Suomen taloudelle. Perinteisessä vakuutusliiketoiminnassa pk-yritykset ovat meille tärkeä ja tuttu asiakaskunta, joten rahoitus ja pääomasijoitukset ovat olleet luonnollinen suunta laajentaa toimintaa, sanoo LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja Erkki Moisander.

–Olemme ryhtyneet tarjoamaan yritysrahoitusta myös työeläkeyhtiökumppanimme Elon sekä Finnveran kautta, jotta asiakkaillamme olisi useita vaihtoehtoja rahoituksen hankkimiseen, toteaa Moisander.

Sijoitukset pk- ja kasvuyrityksiin ovat LähiTapiolalle vastuullista yritystoimintaa, mutta investoinneilla on myös selkeät sijoitukselliset tavoitteet. LähiTapiola ei pyri lyhyen aikavälin voittojen maksimointiin vaan pitkäjänteiseen sijoittamiseen.

–Keskinäisen yhtiön toimintaperiaatteisiin sopii, että liiketoiminnan tuottoja käytetään suomalaisen elinkeinoelämän ja kansantalouden tukemiseen, sillä keskinäisen yhtiön tuotot jäävät kotimaahan. Tämä on meidän mahdollisuutemme lääkitä investointilamaa, Moisander sanoo.

 

Vuokra-asuntojen rakennuttaminen toinen merkittävä lamalääke

 

LähiTapiola-ryhmä on yksi suurimmista kiinteistösijoittajista Suomessa vajaan 1,5 miljardin kiinteistösijoituksillaan. LähiTapiolan näkyvä lääke Suomen investointilamaan on vuokra-asuntojen rakennuttaminen kasvavan kysynnän alueille. Asuntosijoitukset sopivat hyvin tuottonsa ja riskinsä puolesta LähiTapiola-ryhmän kiinteistösijoitusstrategiaan.

LähiTapiolalla ja sen rahastoilla on tällä hetkellä noin 2000 vuokra-asuntoa. Lisäksi LähiTapiola Asuntorahasto Prime Ky rakennuttaa parhaillaan 1 500 asuntoa vuokrauskäyttöön kasvavan vuokra-asuntopulan helpottamiseksi muun muassa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. LähiTapiola Henkiyhtiö rakennuttaa vuokrakerrostaloa Helsingin Pasilassa, LähiTapiola Satakunta Porissa ja LähiTapiola Varsinais-Suomi Turussa. Joulukuussa hankimme yli 500 vuokra-asuntoa LähiTapiola Asuntosijoitus Suomi Ky –rahastomme salkkuun, jota lisäksi kasvatamme noin tuhannella uudella vuokra-asunnolla.

Ryhmän suurin yksittäinen kiinteistöhanke on käynnissä Espoon Tapiolassa. Kauppakeskus Ainoaan syntyy uutta liiketilaa ja keskuksen yläpuolelle mittava Kirjokannen asuinkerrostalokokonaisuus.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä