Olet täällä

Kannattavuusalamäkeä jo neljä vuotta

Luonnonvarakeskus Luke on julkaissut vuoden 2014 maatalouden kannattavuuskirjanpidon ennakkotulokset. Tuloksien mukaan maatalousyrittäjät saivat viime vuonna 38 % tavoitteeksi asetetusta yrittäjätulosta. Oletettavaa on, että tämän vuoden tulos jää edellisvuotta huonommaksi.

Vuonna 2014 kannattavuus laski entisestään

Kannattavuuden laskusta on kärsinyt koko maataloussektori. Jo pitkään vaikeuksissa ovat olleet sikatalous sekä viljanviljely. Vuoden 2015 tilannetta pahentaa entisestään maidontuotannon ajautuminen vaikeuksiin tuottajahinnan laskun johdosta. Maitotilat tuottavat noin puolet koko Suomen maatalouden yhteenlasketusta yrittäjätulosta. Viljatilojen kannattavuutta heikentää tänä vuonna edellisvuotta heikompi viljasato.

Yrittäjätulon kehitys 2000-2014EVuonna 2014 maatalousyritysten liikevaihto laski 2 %. Liikevaihdosta 37 prosenttia oli maataloustukia. Tuotantokustannukset pienenivät 1,5 %.  Kaiken kaikkiaan maatalous- ja puutarhayritykset jäivät noin 28 000 euroa tappiolle.

Yrittäjäperheen yrittäjätulo oli ainoastaan 38 % 15,1 euron tuntipalkkavaatimuksesta ja 4,7 prosentin suuruisesta oman pääoman korkovaatimuksesta.

Kannattavinta kasvihuonetuotanto

Vuonna 2014 kannattavinta oli kasvihuonetuotanto. Vaikka vuoden lopulla maidon tuottajahinta aleni, lypsykarjatalous oli toiseksi kannattavin tuotantosuunta. Kolmannelle sijalle ylsi muu nautakarjatalous.

Kannattavuus oli alueellisesti parasta C-tukialueella eli Keski- ja Pohjois-Suomessa.

Kannattavuuskertoimen tavoitteen saavutti yhdeksän prosenttia yrityksistä, joista noin puolet oli nautakarjatiloja. Tavoitteen saavuttaneista tiloista yli 60 prosenttia oli keskimääräistä suurempia.

Tutustu ennustetuloksiin Luken Taloustohtori-verkkosivustolla

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä