Olet täällä

Apua uupuneille maatalousyrittäjille

Hallitus on osoittanut kriisipaketissa lisämäärärahan maatalousyrittäjien jaksamisen tueksi. Vuoden 2017 aikana suunnataan uudenlaisia toimenpiteitä varhaiseen välittämiseen ja jaksamisen avuksi. Tavoitteena on auttaa uupumisuhan alla olevaa maatalousyrittäjää riittävän ajoissa oikean avun piiriin. Asiaa käsiteltiin Melan valtuuskunnan kokouksessa 12.12.

Apua maatalousyrittäjille lähtevät antamaan Melan projektityöntekijät ja alueellisten maatalousyrittäjien hyvinvointihankkeiden vetäjät. Näiden tahojen kautta tukea tarvitseva voi saada Melasta ostopalvelusitoumuksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä taloudellisen ja juridisen asiantuntija-avun palveluihin.

Melan toimitusjohtaja Päivi Huotari toivoo, että näillä konkreettisilla tukitoimilla pystytään edes hieman lievittämään yrittäjien vaikeaa tilannetta.

Hän muistuttaa, että helpotusta yrittäjien tilanteeseen tuo myös lomituksen asiakasmaksujen aleneminen ensi vuodelle. Lomitus on tärkein tukimuoto maatalousyrittäjien jaksamisen tukemisessa.

Pidemmät työurat, mutta pienempi eläke

Eläketurvakeskus on tehnyt uuden tutkimuksen maatalousyrittäjien eläketurvasta. Myönteinen kehitys maatalousyrittäjien työurien pidentymisessä on jatkunut edelleen. Maatalousyrittäjien työurat ovat keskimääräisesti palkansaajien työuria pidempiä. Ongelmaksi muodostuu tutkimuksen mukaan se, että maatalousyrittäjien työeläketaso jää palkansaajien keskimääräistä tasoa alhaisemmaksi. Vakuutusmaksun perusteena oleva työtulo määrittää tulevan eläkkeen tason. Mela muistuttaakin, että työtulon oikeellisuus kannattaakin aika ajoin tarkistaa.

Lähde: Mela
 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä