Olet täällä

Maatalouden kannattavuus oli vuonna 2016 koko 2000-luvun heikoin

Maatalouden kannattavuus jatkoi heikkenemistään vuonna 2016, Luonnonvarakeskus (Luke) tiedottaa. Tulos oli koko 2000-luvun heikoin.

Tiedot perustuvat Luken maa- ja puutarhatalouden kannattavuusseurantaan, jotka on saatu noin 800 kirjanpitotilan luvuista.

Tuotot alenivat ja kustannukset kasvoivat

Maatalous- ja puutarhayritysten kokonaistuotot alenivat vuonna 2016 noin 0,7 prosenttia 154 200 euroon. Kustannukset puolestaan kasvoivat 0,6 prosenttia 185 800 euroon. Näiden erotuksena laskettava tappio kasvoi 31 600 euroon.

Yrittäjätuloa jäi keskimäärin 11 200 euroa tilaa ja vuotta kohti. Yrittäjätulo laski 26 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Työtunnille korvausta tuli 4,1 euroa ja 1 prosentin korko omalle pääomalle.

Kokonaispääoman tuottoprosentti oli negatiivinen reilut kolme prosenttia.

Viljatiloilla omalle työlle ja pääomalle ei jäänyt juuri korvausta

Maa- ja puutarhayritysten kannattavuuskerroin aleni 0,34:stä 0,26:een. Viljatilojen kannattavuuskerroin romahti 0,03:een, joten omalle työlle ja pääomalle ei jäänyt käytännössä lainkaan korvausta. Lammas- ja vuohitiloilla sekä sekalaista tuotantoa harjoittavilla tiloilla tilanne oli yhtä heikko. 

Sikatiloilla kannattavuuskerroin laski voimakkaasti 0,36:een. Maitotiloilla ja muilla nautakarjatiloilla kannattavuus heikkeni hieman, 0,31–0,39:ään.

Siipikarjatiloilla ja kasvihuoneyrityksissä kannattavuus sen sijaan kohosi. Siipikarjatilat ylsivät 0,78:aan ja kasvihuoneyritykset 0,95:een.

Kuva: Luke. Tilaston lähteinä käytetty Luonnonvarakeskus kannattavuuskirjanpitotuloksia, Maa- ja puutarhatalous-palvelua, Taloustohtoria

Luomutuotanto tavanomaista kannattavampaa

Luomutuotanto oli käytännössä kaikissa tuotantosuunnissa tavanomaista tuotantoa kannattavampaa. Tämä johtui tukien suuremmasta osuudesta, osin korkeammista tuotehinnoista sekä luomutilojen usein suuremmasta koosta.

Aiempina vuosina tuotantosuuntien välisissä vertailuissa suuremmat tilat ovat kannattaneet keskimääräistä paremmin. Nyt trendi ei näkynyt kovin selvästi, koska suurten yritysten taloutta painavat usein laajennusinvestoinneista aiheutuvat kustannukset.

Heikommin kannattavilla tiloilla velanottoa vältetty

Oman pääoman osuus koko varallisuudesta eli omavaraisuusaste oli keskimäärin 72 prosenttia.

Heikoimmin kannattaneissa tuotantosuunnissa, kuten viljatiloilla ja sekalaista tuotantoa harjoittavilla tiloilla, velanottoa on vältetty ja omavaraisuusaste oli 80 prosentin tienoilla. Kasvihuoneyrityksissä ja siipikarjatiloilla omavaraisuusaste oli 41–47 prosenttia. Maitotilojen omavaraisuusaste oli noin 63 prosenttia.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus

Kommentit

Samankaltaista sisältöä