Olet täällä

MMM:n budjettiehdotus vuodelle 2019 – määrärahat pienenevät, mutta tuet turvataan

Maa- ja metsätalousministeriön budjettiesityksessä määrärahat vähenevät, mutta viljelijätuet turvataan. Kuivuuden aiheuttamista toimista päätetään budjettiriihessä.

Hallinnonalalle ehdotetaan ensi vuodeksi määrärahoja noin 2,5 miljardia euroa. Budjettiesityksessä määrärahat vähenevät lähes 63 miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.

Maa- ja elintarviketalouden osuus pääluokan määrärahoista on 68,9 prosenttia (1 752,6 milj. euroa), maaseudun kehittämisen 16,7 prosenttia (424,2 milj. euroa), luonnonvaratalouden 7,4 prosenttia (187,2 milj. euroa), hallinnon ja tutkimuksen viisi prosenttia (129,0 milj. euroa), maanmittaustoiminnan ja tietovarantojen vajaa kaksi prosenttia (42,5 milj. euroa) ja Metsähallituksen vajaa prosentti (7,8 milj. euroa).

Tulokertymäarvio vuodelle 2019 on runsaat 1,0 miljardia euroa, mikä on noin 190 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Hallinnonalan tulot kasvavat, koska vuoden 2018 luonnonhaittakorvausten EU:n rahoitusosuus tuloutetaan talousarvioon muuttuneen käytännön mukaisesti vasta vuonna 2019.

Luonnonhaittakorvauksen lisämäärärahoilla turvataan tuen taso

Maa- ja elintarviketalouden määrärahat pienenevät nettomääräisesti runsaalla 43 miljoonalla eurolla, mikä pääosin johtuu hallituksen kärkihankerahoituksen päättymisestä.

Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki alenee 6,7 miljoonalla eurolla, mutta luonnonhaittakorvauksen määrärahassa on vastaavasti huomioitu lisäyksenä huhtikuun kehysriihessä sovittu 10 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi MMM esittää luonnonhaittakorvauksen määrärahaa lisättäväksi 21,5 miljoonalla eurolla hallituksen kevään lisätalousarvioneuvottelussa sovitun mukaisesti.

Talousarvioesitykseen ei sisälly toimenpiteitä, joilla pyrittäisiin helpottamaan kasvukauden kuivuudesta viljelijöille aiheutuvia taloudellisia vaikeuksia. Toimenpiteistä päätetään hallituksen budjettiriihessä.

Maaseudun kehittämiseen lisää määrärahoja

Maaseudun kehittämisen määrärahojen ensisijaisena tavoitteena on maaseutualueiden potentiaalin hyödyntäminen ja elinvoimaisuuden lisääminen kestävällä tavalla.

Keskeinen väline on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020, johon myös luonnonhaittakorvaus sisältyy. Alan toimijoita ovat maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) ja saaristoasiain neuvottelukunta (SANK).

Maaseudun kehittämisen määrärahat kasvavat nettomääräisesti runsaalla 8 miljoonalla eurolla. Ministeriö esittää 0,3 miljoonaa euroa Kyläkaupat monipalvelukeskuksina -kokeiluhankkeeseen.

Talousarvioesitykseen on myös sisällytetty määräraha vuoden 2019 alussa toimintansa aloittavalle Ruokavirastolle.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä