Olet täällä

Maatalousyritysten kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet tuotantoon suhteutettaessa

Kasvavat tilakoot ovat nostaneet hivenen hehtaarikohtaisten kasvihuonekaasupäästöjen tasoa, mutta samalla myös laskeneet päästöjen määrä euromääräiseen tuotantoon suhteutettuna.

Uuden kasvihuonekaasujen laskentapalvelun tulosten mukaan tilakohtaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat nousseet vuosina 2000–2015 keskitilakoon kasvun myötä, Luonnonvarakeskus (Luke) tiedottaa.

Hehtaaria kohti laskettaessa kasvinviljelytilojen kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet hivenen, erityisesti Väli-Suomen viljatiloilla. Kotieläintiloilla eläinyksikköä kohti lasketut päästöt ovat kasvaneet hienoisesti. Selvää kasvua on Pohjois- ja Länsi-Suomen maitotiloilla. Osin tämä johtuu tilojen rehuhehtaarialan kasvusta.

Mutta kun kasvihuonekaasupäästöt suhteutetaan euromääräiseen tuotantoon, osoittautuukin, että päästöt ovat laskeneet. Tilakoon kasvu voi siis osaltaan alentaa tuotantoon suhteutettuja päästöjä kustannustehokkuuden kautta. Lisäksi keskisato ja -tuotokset ovat hehtaaria kohti nousseet.

– Tuotannon tehostuminen antaa mahdollisuuden tuottaa tuotekilot alhaisemmilla päästöillä. Mutta Suomessa pohjoisempana kehitystä on kuitenkin hidastanut eloperäisten peltojen osuuden kasvu, kertoo tutkimusprofessori Kristiina Regina Lukesta.

Tiedot selviävät Luken Taloustohtori -sivuston uudesta Kasvihuonekaasulaskenta-palvelusta. Sen tulokset perustuvat Luken kannattavuuskirjanpitotilojen tuloksiin. Taloustohtorissa kasvihuonekaasupäästöjä voidaan nyt myös tarkastella yhdessä tilojen tuotanto- ja taloustietojen kanssa.

– Taloustohtorin uusi palvelu on helppokäyttöinen työkalu maatalouden ilmastovaikutusten tarkasteluun. Se auttaa myös maatalousyrittäjiä näkemään eri päästölähteiden osuuden kokonaispäästöistä, mikä voi edistää ilmastomyönteisten tuotantokäytäntöjen yleistymistä, toteaa Kristiina Regina.

Tulevaisuudessa tuotannon kehittämisessä hyödynnettävät tulokset pyritään saamaan mahdollisimman helposti maatalousyrittäjän käyttöön.

–Jatkossa palvelua kehitetään siten, että kannattavuuskirjanpitoon kuuluvat maatalousyrittäjät saavat omat tilakohtaiset tuloksensa ja voivat verrata niitä muiden tilaryhmien tuloksiin. Tiedot pyritään tuottamaan vuosittain, sanoo Latukka.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke)

Kommentit

Samankaltaista sisältöä