Olet täällä

Komissio esitteli kestävän Euroopan kehittämiseksi uuden biotalousstrategian

Euroopan komissio esitteli 11. lokakuuta päivitetyn strategian ja toimintasuunnitelman biotalouden kehittämiseksi. Uuden biotalousstrategian linjaukset tukevat hyvin Suomessa tehtyjä kansallisia strategiavalintoja ja toimenpiteitä, Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa.

Uudella biotalousstrategialla komissio pyrkii antamaan uutta pontta työllisyydelle, kasvulle ja investoinneille EU:ssa. Sen avulla pyritään parantamaan ja lisäämään uusiutuvien luonnonvarojen kestävää alueellista käyttöä, jotta voidaan puuttua ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen kaltaisiin maailmanlaajuisiin ja paikallisiin sosiaalisiin haasteisiin.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä arvioi biotalouden tuovan uusia mahdollisuuksia maaseudulle.

– Biotalous kannustaa innovaatioihin, joiden avulla saadaan enemmän lisäarvoa ja kysyntää kestävästi tuotetulle puulle sekä parempia mahdollisuuksia hyödyntää sivuvirtoja aiempaa tehokkaammin maa- ja metsätaloudessa, Leppä toteaa.

Jo ensi vuonna alkaa tapahtua

Kestävän uudistavan kasvun ja biotalouden toteuttaminen EU:ssa edellyttää viranomaisten ja teollisuuden yhteisiä laaja-alaisia toimia. Strategian kolme päätavoitetta ovat: 1) Biopohjaisten alojen kasvattaminen ja vahvistaminen, 2) Biotalouden mahdollisuuksien nopea käyttöönotto kaikkialla Euroopassa ja 3) Ekosysteemin suojelu ja biotalouden ekologisten rajoitusten ymmärtäminen.

Näiden yhteisten ponnistusten tukemiseksi komissio aikoo käynnistää jo ensi vuonna 14 konkreettista toimenpidettä. Näitä olisivat muun muassa:

  • 100 miljoonan euron suuruisen kiertobiotalouden aihekohtaisen investointifoorumin perustaminen,
  • uusien kestävien biojalostamojen kehittämisen helpottaminen,
  • strateginen käyttöönottosuunnitelma kestäviä elintarviketuotanto- ja maatalousjärjestelmiä, metsänhoitoa ja biopohjaisia tuotteita varten,
  • jätehuoltoon ja hiilen sitoutumista lisäävään viljelyyn liittyvien pilottitoimien käynnistäminen biotalouksien kehittämiseksi maaseutu-, rannikko- ja kaupunkialueilla,
  • Horisontti 2020 -ohjelmaan perustettava tukiväline jäsenmaiden kansallisten ja alueellisten biotalousstrategioiden kehittämiseksi, sekä
  • kestävien ja ekologisten toimintamallien ja EU:n laajuinen seurantajärjestelmän luominen.

Biotalous kattaa kaikki biologisista luonnonvaroista riippuvaiset alat, kuten maa- ja metsätalouden, kalatalouden, elintarvikealan, bioenergian ja biopohjaiset tuotteet. Biotalouden vuotuinen liikevaihto on EU:ssa noin kaksi biljoonaa (2000 miljardia) euroa ja se työllistää noin 18 miljoonaa henkilöä. Sillä on myös keskeinen merkitys kasvun edistämisessä maaseutu- ja rannikkoalueilla.

Uuden biotalousstrategian ja siihen liittyvää materiaalia löydät englanninkielisenä täältä.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä