Olet täällä

Ruokavirasto.fi kokoaa ruokaketjun julkiset palvelut yhteen sivustoon

Kun Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), Maaseutuvirasto (Mavi) ja osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskusta (Mitpa) yhdistyvät vuoden vaihteessa, yhdistyvät myös niiden tarjoamat palvelut yhteen verkkopalveluun, Mavi tiedottaa.

Vanhat verkko-osoitteet mavi.fi ja evira.fi käännetään viemään ruokavirasto.fi:hin heti vuoden alussa. Myös sähköiset asiointipalvelut, kuten maaseudun tukien sähköinen hakupalvelu Hyrrä, muuttuvat ruokavirasto.fi-loppuisiksi. Eviran ja Mavin nykyisiin verkkosisältöihin muista verkkopalveluista vievät linkit rikkoutuvat.

Uuden sivuston navigaatio perustuu neljään kohderyhmään, joille palvelut on ryhmitelty: viljelijät, yritykset, yhteisöt ja henkilöasiakkaat. Näiden pääosioiden kautta asiakkaat löytävät kukin tilanteeseensa sopivat ratkaisut.

Palvelukirjo on laaja

Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä ja maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä lannoitteita, rehuja, kasvinsuojeluaineita, maanparannusaineita, lisäysaineistoa ja raaka-aineita.

Virasto vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa, toimii Suomen maksajavirastona ja hallinnoi EU- ja kansallisia tukia.

 

Lähde: Maaseutuvirasto (Mavi)

Kommentit

Samankaltaista sisältöä