Olet täällä

EU:n maatalouskatsaus vuosille 2018–2030 – Muuttuvat kuluttajavalinnat muovaavat maatalousmarkkinoita

Arvio Euroopan maatalousmarkkinoista 2018–2030 julkaistiin eilen 6.12.2018, Euroopan komissio uutisoi. Arvion mukaan on odotettavaa, että kuluttaja tulee entistäkin tiedostavammaksi ruuastaan, kuten sen alkuperästä ja ympäristövaikutuksista.

Tuottajalle tämä tarkoittaa korkeampia tuotantokustannuksia, mutta antaa myös mahdollisuuden erikoistua.

Raportin mukaan maatalousmaan määrä tulee edelleen vähenemään EU:n alueella, mutta tahti hidastuu menneeseen vuosikymmeneen nähden. Uskotaan, että peltoala tippuu 178 miljoonasta hehtaarista 176 miljoonaan hehtaariin vuoteen 2030 mennessä.

Vähenevän maatalousmaan trendin mukaisesti oletettavaa on, että yleisimpien viljojen, pysyvien nurmien ja muiden pysyvien viljelykasvien viljelyalat tulevat pienenemään. Kuitenkin on oletettavaa, että rehuntuotantoon käytetyn maan määrä kasvaa hieman, eli 22 miljoonaan hehtaariin.

Arvio yleisistä viljelykasveista

Viljantuotannon odotetaan kasvavan 284 miljoonasta tonnista 325 miljoonaan tonniin. Kasvua ajaa enimmäkseen teollisuuden koko ajan lisääntyvä viljantarve. Tämän lisäksi on havaittavissa pientä kasvua viljan rehukäytössä ja viennissä.

Öljykasvien tuotannon osalta kasvua ei odoteta tapahtuvan vuoden 2020 jälkeen. Valkuaiskasvit taas saavat jatkoa noususuhdanteiselle suosiolleen niin rehu- kuin ruokakäytössä.

Sokerin kysynnän ennustetaan tippuvan viisi prosenttia EU:n alueella. Kuitenkin tuotannon uskotaan kasvavan nykyisestä 18,6 miljoonasta tonnista 19,3 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä.

Maidon ja maitotuotteiden näkymät

Väestönkasvun ja tulotason nousun myötä maitotuotteiden kulutus ja kysyntä kasvavat maailmanlaajuisesti. Vuoteen 2030 mennessä EU voisi täyttää maailmanlaajuisen kysynnän vaatimuksista jopa 35 prosenttia, keskittyen erityisesti arvoa lisääviin tuotteisiin.

EU:n maitotuoteviennin odotetaan kasvavan keskimäärin 330 000 maitotonnilla vuodessa. EU:n sisäisillä markkinoilla maidontuotannon lisäämistä tarvittaisiin taas noin 900 000 tonnia vuodessa, jotta tyydytetään kasvava jalostettujen tuotteiden, etenkin juuston, kasvava kysyntä. Näin ollen EU:n vuosittaisen maidontuotannon tulisi kasvaa noin 0,8 prosenttia aikavälillä 2018–2030.

Lihantuotannon tulevaisuus

Lihamarkkinoihin tulee vaikuttamaan kuluttajamieltymykset, viennin näkymät, tuotannon kannattavuus ja naudanlihaan maitosektorin muutokset. EU:n alueella lihankulutus tulee tippumaan 69,3 kilogrammasta asukasta kohden 68,6 kilogrammaan vuoteen 2030 mennessä.

Naudanlihantuotannon odotetaan laskevan nykyisestä 8,2 miljoonasta tonnista huonon kannattavuuden ja pienenevän kysynnän takia. Lampaan- ja vuohenlihan kysyntä taas on tasaisen nousujohteinen, ja tuotannon ollessa aina vain kannattavampaa, se kasvaa kuta kuinkin 950 000 tonniin vuodessa. Tällä hetkellä tuotanto on 903 000 tonnin vuosituoton tasolla.

Erikoiskasvien ennusteet

Oliivintuotannon uumoillaan kasvavan 1,3 prosenttia vuodessa vuoteen 2030 asti kysynnän ja viennin kasvun myötä.

Viinin tuotannon ja käytön odotetaan tasaantuvan. Ehkä pientä vähenemistä kulutuksessa on havaittavissa EU-alueella. Kuitenkin viennin tasainen kasvu paikkaa tämän.

Hedelmien ja vihannesten tuotanto (etenkin omena, persikka ja tomaatti) tulevat pysymään tasaisina 2018–2030.

Arvio maataloustuloista

Markkinoiden kehittymisen huomioon ottaen, raportissa oletetaan tilakohtaisten maataloustulojen vakautuvan vuosien 2018–2030 aikana.

Tulojen vakautuminen selittyy tuotannon kasvulla (+17 prosenttia kyseisellä ajanjaksolla) ja saman suuruisella tuotantokustannusten nousulla. Kustannusten nousuun vaikuttaa erityisesti energianhinnan kasvu ja suureneva arvonalennus.

Tärkeä rooli maataloustuloihin on myös työntekijöiden määrän vähenemisellä rakennemuutosten myötä.

 

Alkuperäisen raportin voi käydä lataamassa täältä.

 

Lähde: Euroopan komissio

Kommentit

Samankaltaista sisältöä