Olet täällä

MMM: Uusi elintarvikemarkkinalaki vahvistettiin

Tasavallan presidentti on vahvistanut hallituksen esityksen elintarvikemarkkinalaiksi, Maa- ja metsätalousministeriö uutisoi.

Laki astuu voimaan 1.1.2019 ja sen tavoitteena on parantaa elintarvikemarkkinoiden toimivuutta ja turvata elintarvikeketjussa heikoimmassa asemassa olevien toimijoiden asemaa. Elintarvikekauppaa valvomaan tulee elintarvikemarkkinavaltuutettu, jonka virka avataan vuodenvaihteessa toimintansa aloittavaan Ruokavirastoon.

Lailla varmistetaan tuottajille mahdollisuus saada maataloustuotteiden myyntiä koskevat sopimukset kirjallisina. Pyrkimyksenä on estää kohtuuttomien ehtojen ja hyvän liiketavan vastaisten tai muuten toisen osapuolen kannalta sopimattomien menettelyjen käyttöä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kaupassa.

Elintarvikemarkkinalaissa säädetty elintarvikemarkkinavaltuutettu muun muassa valvoo lakiin kirjoitettujen vaatimusten ja kieltojen noudattamisesta.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Kommentit

Samankaltaista sisältöä