Olet täällä

Kaupan osuus ruuan hinnasta pienentynyt

Teollisuuden suhteellinen osuus peruselintarvikkeiden kuluttajahinnoista on kasvanut viime vuosien aikana. Sekä kaupan että tuottajien osuudet ovat pienentyneet, kaupan hieman tuottajia enemmän.

Tämä käy ilmi Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin elintarvikkeiden hinnanmuodostusta vuosina 2008, 2012 ja 2016.

Tutkimuksen mukaan kaupan saama osuus peruselintarvikkeiden kuluttajahinnoista on pienentynyt. Tämä antaa viitteitä siitä, että raaka-aineiden ja tuotantoketjun kustannusten laskun lisäksi kauppa on omilla toimillaan, kuten esimerkiksi tinkimällä katteista, nopeuttanut ruuan hinnan laskua.

Teollisuuden osuus kuluttajahinnoista on pysynyt euroissa laskettuna jotakuinkin ennallaan. Teollisuus ei ole pystynyt hankkimaan markkinoilta lisää tuloja, mutta ruuan hinnan laskun seurauksena teollisuuden saama suhteellinen osuus on kasvanut.

Maataloustuottajien osalta tutkimuksissa näkyy ennen muuta tuottajahintojen kehittyminen. Koska ne ovat olleet yleisen markkinakehityksen myötä laskussa, on myös tuottajien saama osuus ruuan kuluttajahinnoista pienentynyt.

– Koko elintarvikeketjun etu on lopulta se, että ketjussa pystytään tuottamaan sellaisia lisäarvotuotteita, joista kuluttaja on valmis maksamaan. Ruuan hinnan lasku on hyödyttänyt kuluttajia, mutta ketjun muille toimijoille se on etenkin kannattavuuden kannalta hankala asia, sanoo PTT:n maatalousekonomisti Johannes Piipponen.

Tutkimuksessa elintarvikkeiden hintamarginaalien eli eri osapuolten saamien osuuksien kehittymistä on tarkasteltu sekä maito-, liha- että viljasektorin osalta.

Luken tutkimusprofessori Jyrki Niemi korostaa, että tulosten tulkinnassa on otettava huomioon ruuan poikkeuksellinen hintakehitys viime vuosina.

– Suomessa ruuan hinta nousi vuosina 2008–2013, mutta on sen jälkeen laskenut. Näitä vuosia vertailtaessa on siis muistettava, että ruokaketjussa eri osapuolten jaettavana oleva euromääräinen summa on viime vuosina pienentynyt, Niemi sanoo.

Alla on alkuperäisestä tutkimuksesta suoraan lainattuja kuvia ja kuvatekstejä:

Maitosektorin keskimääräisten hintamarginaaliprosenttien (osuus verollisesta  kuluttajahinnasta) jakautuminen arvonlisäveron, kaupan, teollisuuden ja alkutuotannon  kesken vuosina 2008, 2012 ja 2016.

Lihasektorin keskimääräisten hintamarginaaliprosenttien (osuus verollisesta  kuluttajahinnasta) jakautuminen arvonlisäveron, kaupan, teollisuuden ja alkutuotannon  kesken vuosina 2008, 2012 ja 2016.

Viljasektorin keskimääräisten hintamarginaaliprosenttien (osuus verollisesta  kuluttajahinnasta) jakautuminen arvonlisäveron, kaupan, teollisuuden ja alkutuotannon  kesken vuosina 2008, 2012 ja 2016.

 

Alkuperäinen tutkimus: Piipponen, Arovuori, Lehtisalo, Niemi: Elintarvikkeiden hintamarginaalit. PTT, 2018.

 

 

Lähde: Luonnonvarakeskus, PTT

Kommentit

Samankaltaista sisältöä