Olet täällä

ProAgria kehitti sovelluksen, jolla voit haarukoida sopivia energiantuotantovaihtoehtoja tilasi rakennuksille

Sovelluksessa valitaan rakennukset, lasketaan niiden kulutusprofiili ja tarkastellaan eri energiantuotantovaihtoehtoja

Uusiutuvan energian investointi on usein suuri taloudellinen panostus ja sitä voi olla vaikea hahmottaa pintapuolisesti, ProAgria tiedottaa. Taloudellinen ja tekninen onnistuminen vaatii myös oikean mitoituksen.  Eri vaihtoehtoja on kuitenkin hyvä voida vertailla karkeasti, jotta esimerkiksi asiantuntijan tai laitetoimittajan kanssa päästään helposti ”oikeille hehtaareille”. 

ProAgria on nyt kehittänyt yhdessä LAMKin koodaajien ja asiantuntijoiden kanssa energiasovelluksen, jolla voi haarukoida yhden tai useamman erilaisen toimintayksikön kulutusta ja siihen soveltuvaa uusiutuvan energian tuotantomuotoa.

”Sovellusta voi käyttää esimerkiksi uuden asuinalueen energiaratkaisun kilpailutuksessa tehon tarpeen määrittelyssä”, ProAgria Keskusten Liiton energiantuotannon johtava asiantuntija Maarit Kari sanoo tiedotteessa.

Uusi simulointiohjelma on osoitteessa: http://informe.lamk.fi/ ja se löytyy myös www.energiatehokkaasti.fi -sivuston Laskurit-sivulta.

Vertaile erilaisia rakennuksia ja energiantuotantotapoja

Maaseudun rakennuksilla on hyvin erilaisia kulutusprofiileja. Broilerihallin ja lypsykarjanavetan kulutukset poikkeavat jo merkittävästi toisistaan, puhumattakaan tilakokonaisuuteen liittyvistä asuinrakennuksista. Maaseudulla on myös maatilojen ulkopuolisia, nykyisiä tai vasta suunnitteilla olevia kiinteistökeskittymiä, joihin voi kuulua pien- ja rivitaloja, pienkerrostaloja ja vaikkapa päiväkoti. Tällainen kokonaisuus voisi tarjota alueen energiayrittäjän kautta lisää elinvoimaa ja asukkaille säästöjä energialaskussa. 

”Erilaisille energiankäyttäjäyksiköille on luotu 29 erilaista tyyppikulutusesimerkkiä. Tuotantorakennusten energiankulutus on johdettu ProAgrian energiasuunnitelmista. Toimistorakennusten, päiväkodin ja muiden kuin tuotanto- tai asuinrakennusten kulutusarvot laskettiin Motivan energiakatselmusten tilastoista”, Kari kertoo.

Kulutuksesta on haarukoitu lämmitys ja laite-energia. Lämmin käyttövesi on toistaiseksi ulkopuolella, samoin kanavahävikki, mikä vaihtelee kohteen mukaan huomattavasti.

”Uusiutuvan energian tuotannon eri energialähteitä ovat: metsä, pelto ja lanta. Tuotantoteknologioina ovat polttaminen, biokaasu ja maalämpö. Sähköntuotantoa voi simuloida myös aurinkopaneeleilla aina 40 kW teholuokkaan asti”, Kari jatkaa.

Käytettävyyttä kehitetty testikäyttäjien kanssa

Sovelluksessa valitaan rakennukset, lasketaan niiden kulutusprofiili ja tarkastellaan eri energiantuotantovaihtoehtoja. Käytettävyyttä on kehitetty testikäyttäjien kanssa.

Sovellus on kehitetty Informe-hankkeen puitteissa, joka on Maaseutuohjelman rahoittama. Sovellusta olivat työstämässä ProAgrian energia-asiantuntijat, Lahden AMK:n ympäristö- ja energiateknologian TKI-toimijat sekä Lahden AMK:n tieto- ja viestintätekniikan lehtorit ja opiskelijat.

 

Lähde: ProAgria

Kommentit

Samankaltaista sisältöä