Olet täällä

Maataloustuotannon kasvu pitää elintarvikkeiden hinnat alhaisina tulevana vuosikymmenenä

Maataloustuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän ennustetaan kasvavan 15 prosenttia seuraavan vuosikymmenen aikana, mutta maataloustuotannon odotetaan kasvavan hieman nopeammin. Tämä aiheuttaa suurten maataloustuotteiden inflaatiokorjattujen hintojen pysymisen nykyisellä tasolla tai sen alapuolella, selviää Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön vuosittaisesta raportista.

Roomassa tänään esitelty OECD-FAO Agriculture Outlook -konsensusarvion maatalouden ja kalan hyödykemarkkinoiden kymmenen vuoden näkymistä kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

”Maailmanlaajuinen maatalous on kehittynyt hyvin monipuoliseksi toimialaksi. Toiminta vaihtelee pienistä elinkeinoista suuriin monikansallisiin tiloihin,” FAO:n pääjohtaja José Graziano da Silva ja OECD:n pääsihteeri Angel Gurría kirjoittavat raportin esipuheeseen. Elintarvikkeiden tuotannon lisäksi he lisäsivät, että nykypäivän viljelijät ovat "luonnollisen ympäristön tärkeitä säilyttäjiä ja ovat tulleet uusiutuvan energian tuottajiksi."

Tulevaisuuden parannuksia ja korkeampaa tuotannon intensiteettiä tuottavat Outlook-hankkeet johtavat tuotannon lisääntymiseen, vaikka maailmanlaajuinen maatalouden maankäyttö pysyy yleisesti ottaen vakiona. Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen odotetaan kuitenkin kasvavan tulevan vuosikymmenen aikana noin 0,5 prosenttia vuosittain, mikä on sekä alle kymmenen viime vuoden 0,7 prosentin että alle ennustetun tuotannon kasvuvauhdin ja osoittaa hiilidioksidin vähenemistä.

Samalla syntyy uusia epävarmuustekijöitä maatalouden tavanomaisten riskien ohella. Näitä ovat kaupan jännitteiden häiriöt, viljelykasvien ja eläintautien leviäminen, lisääntyvä vastustuskyky mikrobilääkkeille, sääntelyvasteet uusiin kasvinjalostustekniikoihin ja äärimmäiset ilmasto-olosuhteet. Epävarmuustekijöihin kuuluvat myös muuttuvat ruokavaliomieltymykset; terveys- ja kestävyyskysymykset sekä poliittiset ratkaisut, jotka koskevat hälyttävää maailmanlaajuista lihavuuteen liittyvää kehitystä.

Väestönkasvu, kaupungistuminen ja elämäntavat

Maailmanlaajuisesti viljan käytön ennustetaan kasvavan elintarvikkeissa ennustejaksolla noin 150 miljoonalla tonnilla (13 %), mistä suurin osa on riisiä ja vehnää. Merkittävin tekijä ruoan käytön kasvun taustalla on väestönkasvu, jonka odotetaan olevan nopeinta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa.

”Valitettavasti kaikkein köyhimpien alueiden tulojen odotetaan kasvavan hitaasti, mikä tuo vain vähäisiä parannuksia niiden ravitsemukselliseen asemaan”, varoitti FAO:n taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen apulaispäällikkö Máximo Torero. ”Tulokset viittaavat aliravitsemuksen yleiseen vähenemiseen, mutta nykyisillä parannuksilla pysyisimme kuitenkin kaukana Zero Hunger -tavoitteen saavuttamisesta vuoteen 2030 mennessä. "

Arviossa todetaan, että sokerin ja kasviöljyn kulutuksen ennustetaan nousevan, mikä heijastaa suuntausta kohti valmiiden ja jalostettujen elintarvikkeiden kulutuksen kasvua erityisesti monissa nopeasti kaupungistuvissa matalan ja keskitulotason maissa.

Lisäksi rehukasvien kysynnän ennustetaan ylittävän eläintuotannon kasvun maissa, joissa karjankasvatusala kehittyy perinteisistä kaupallisiin tuotantojärjestelmiin, kun taas maataloustuotteiden käyttö raaka-aineena biopolttoaineiden tuotannon odotetaan kasvavan pääasiassa kehitysmaissa.

Maataloustuotteiden ja kalastustuotteiden kaupankäynnin odotetaan kasvavan tulevana vuosikymmenenä noin 1,3 prosentilla vuosittain, mikä on hitaammin kuin viime vuosikymmenellä (keskimäärin 3,3 prosenttia), sillä maailmanlaajuisen tuontikysynnän kasvun odotetaan hidastuvan. Vientipuolella sekä Latinalaisen Amerikan että Euroopan odotetaan kasvattavan myyntiään ulkomaisille markkinoille.

 

Lähde: OECD - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

 

Kommentit

Anonymous

Ilmaston lämpenemisen vuoksi Kalakannat voivat romahtaa. Yksipuolinen viljanviljely voi sairastuttaa kansaa ja monipuolisen ravinnon hinta nousee. Eli enemmän on uhkakuvia näkyvissä.

Samankaltaista sisältöä