Olet täällä

Maatalouden kannattavuus vaatimatonta 2018

Luonnonvarakeskus Luken kannattavuuskirjanpidon mukaan maatalous- ja puutarhayritysten keskimääräinen yrittäjätulo kasvoi vuonna 2018 noin kahdeksan prosenttia, 17 500 euroon vuotta kohti. Suomen kaikkien maatalous- ja puutarhayritysten yrittäjätulosumma kasvoi 516:sta 529 miljoonaan euroon. Keskimääräinen kannattavuuskerroin nousi 0,4:stä 0,42:een. Kannattavuus on edelleen vaatimaton, minkä myös negatiivinen -1,6 prosentin kokonaispääoman tuotto osoittaa, Luke tiedottaa.

"Vuonna 2018 maatalous- ja puutarhayritysten tuotot kasvoivat muun muassa tilakoon kasvun myötä kolme prosenttia, 160 900 euroon. Kustannukset puolestaan kasvoivat 2,56 prosenttia, 185 200 euroon. Näin tuottojen ja kustannusten erotuksena saatava tappio pysyi lähes ennallaan, ja on 24 400 euroa. Myyntituottojen ja/tai tukien olisi pitänyt olla tämän verran suurempia ja/tai kustannusten pienempiä, että olisi päästy nollatulokseen", toteaa Luken kannattavuuskirjanpidon tutkimuspäällikkö, erikoistutkija Arto Latukka.

Yrittäjätulon kasvu jatkui

Kun kustannuksista jätetään pois yrittäjäperheen omasta työstä ja pääomasta aiheutuvat kustannukset, jäi yrittäjätuloa keskimäärin 17 500 euroa yritystä ja vuotta kohti.

Latukan mukaan 17 500 euron yrittäjätulo riittää antamaan yrittäjäperheen omalle pääomalle 1,5 prosentin koron ja työtunneille sivukuluineen 6,7 euron korvauksen. Kannattavuuskerroin, 0,42 osoittaa, että korvaukset olivat 42 prosenttia tavoitteista, jotka olivat 3,69 prosentin korko omalle pääomalle ja sivukuluineen 16 euron korvaus yrittäjän työtunnille. Tuntipalkkatavoite perustuu siihen, millainen kustannus yrittäjälle aiheutuu maataloustyöntekijän työtunnista.

Vuonna 2018 viljatilojen ja myös muiden kasvinviljelytilojen kannattavuuskertoimet nousivat 0,4:n tasolle, lammastilojen 0,27:ään, kasvihuoneyritysten 0,96:een ja siipikarjatilojen 1,12:een. Siipikarjatilojen vuosien väliset kannattavuusvaihtelut voivat johtua otoksen pienuudesta. Maitotiloilla ja muilla nautakarjatiloilla kannattavuuskertoimet laskivat 0,36:een ja 0,39:ään ja sikatiloilla 0,62:een. Keskimäärin maatalous- ja puutarhayritysten kannattavuuskerroin nousi 0,4:stä 0,42:een vuonna 2018. Nykyennusteiden mukaan 2019 kannattavuus tulisi kuitenkin heikkenemään lähtötasolle.

Maa- ja puutarhataloudessa oman pääoman osuus yrityksen koko varallisuudesta eli omavaraisuusaste oli 72 prosenttia eli keskimäärin ala ei ole velkaantunut. Kasvihuoneyritykset poikkeavat muista 39 prosentin omavaraisuusasteella. Investointiavustukset sisältyvät omaan pääomaan ja ovat nostamassa omavaraisuusastetta, mutta myös lisäämässä poistokustannuksia. Näitä poistoja vastaava määrä investointiavustuksesta kuitenkin tuloutetaan vuosittain. Näin investointiavustuksista aiheutuvat poistot eivät heikennä yrittäjätuloa.

Tiedot Taloustohtori-verkkopalvelussa

Tiedot perustuvat Luken vuosittain laskemiin kannattavuuskirjanpitotuloksiin. Tilivuoden 2018 tulokset laskettiin noin 725 kirjanpitotilan luvuista ja painotettuina ne kuvaavat Suomen 33 800 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen taloutta. Tulokset ovat yksityiskohtaisesti esillä Taloustohtori-sivuston Maa- ja puutarhatalous- sekä Kokonaislaskenta–palveluissa. Keskeiset tunnusluvut löytyvät myös Luken stat.luke.fi–sivustolta.

Kommentit

Hepn

Noilla kannattavuus luvuilla en yhtään ihmettele, miksi isojakin maito tiloja lopettaa toimintansa. Huolestuttavaa se kylläkin on, kun ajatellaan tulevaisuutta. Toinen huolenaihe on tietysti se, että lopettavat tilat alkavat harrastamaan koneurakointia ja saadakseen töitä, erehtyvät polkemaan hintoja. Jos niin käy, mennään ojasta allikkoon. Lopputulos urakointihintoja laskemalla, on urakoitsijan kannalta erittäin heikko. Tänä päivänä ei talkoilla kannata töitä tehdä. Puhtaalla maataloutyöllä ei kuitenkaan ole pärjännyt hyvin kymmeniin vuosiin, mutta kaiketi sekin riittää, että leivälle saa sentään voita!

Anonymous

Muu yhteiskunta nostaa joka vuosi palkkojaan , kolme prossaa vuodessa on jo kymmenessä vuodessa 30 , kaikki tulee lisäkustannuksena tiloille . Täysin kestämätön yhtälö , koneyrittäjät samassa k....ssa

Samankaltaista sisältöä