Olet täällä

Tukioikeuksista luopuminen mahdollista uudella kaudella

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) seuraavalla kaudella on mahdollista luopua tukioikeuksista, maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa. Tämä kausi alkaa siirtymäkauden jälkeen aikaisintaan vuoden 2022 alusta ja päättyy 2027. EU:n kokonaan rahoittama perustulotuki (joka vastaa pitkälti nykyistä perustukea) voidaan uuden kauden myötä maksaa joko ilman tukioikeuksia tai nykyisin käytössä olevan tukioikeusjärjestelmän perusteella. Tällainen valinnanmahdollisuus on annettu jäsenvaltioille Euroopan komission asetusehdotuksessa.

"Mahdollisuus luopua tukioikeuksista on tärkeä, koska luopuminen yksinkertaistaisi ja selkeyttäisi tukijärjestelmää. Tämä on koko uuden kauden keskeisimpiä tavoitteita”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä korostaa.

Viljelijöiden on pellonvuokraussopimuksia tehdessään hyvä huomioida se mahdollisuus, että tulevalla kaudella tukioikeuksia ei enää olisikaan.

Tukioikeudella tarkoitetaan mahdollisuutta hakea perustukea yhden hehtaarin alalle. Viljelijällä tulee olla myös tätä vastaava pinta-ala maatalousmaata hallinnassa ja viljellä sitä ehtojen mukaan saadakseen tukea. Tukioikeudet otettiin käyttöön vuonna 2006.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä