Olet täällä

Hallitus esittää muutoksia työttömyysturvaan - Koskee myös maatalousyrittäjiä

Koronan aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi hallitus on päättänyt helpottaa yrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin antamalla esityksen työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta.

Väliaikaisen lain tavoite on työmarkkinatuella turvata niiden yrittäjän toimeentulo, joiden yritystoimintaa koronatilanne on merkittävästi heikentänyt. Laki koskisi myös maatalousyrittäjiä. Sen mukaan työmarkkinatukea olisi mahdollista saada ilman, että yritystoiminta täytyy lakkauttaa. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa 30.6.2020 saakka.

Työmarkkinatukea voitaisiin maksaa sellaiselle yrittäjälle, jonka päätoiminen työskentely on päättynyt tai yrittäjän yritystoiminnasta saama tulo on vähentynyt alle 1 089,67 euroon kuukaudessa koronatilanteesta johtuen. Tässä yhteydessä yritystoiminnan tulolla ei tarkoiteta MYEL-työtuloa, vaan euromääräistä tuloa. Tukea voitaisiin maksaa ajalta 16.3.–30.6.2020.

Yritystoimintaa tai MYEL-vakuutusta ei tarvitse lopettaa

Työmarkkinatuen saaminen ei edellyttäisi yritystoiminnan tai tilalla työskentelyn lopettamista. Normaalistihan yrittäjä voi pääsääntöisesti saada työttömyysturvaa vain lopettamalla yritystoimintansa. Maatalousyrittäjillä työmarkkinatuen saaminen ei myöskään edellytä MYEL-vakuutuksen päättämistä.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Yrittäjän tulee antaa selvitys päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen. Tämän jälkeen TE-toimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle. Yrittäjän tulee lisäksi hakea työmarkkinatukea Kelasta.

Työnhakijaksi ilmoittaduttava 15.4. mennessä

Yrittäjän tulee rekisteröityä työnhakijaksi viimeistään 15.huhtikuuta, jos hän haluaa hakea työmarkkinatukea takautuvasti. Työmarkkinatukea voidaan myöntää takautuvasti aikaisintaan 16. maaliskuuta lukien. Jos rekisteröityy työnhakijaksi 15. huhtikuuta jälkeen, työmarkkinatukea voi saada aikaisintaan rekisteröitymispäivästä lukien.

Vaikka maatalousyrittäjälle myönnettäisiin työmarkkinatukea koronatilanteen takia, hänellä on mahdollisuus osallistua edelleen maatilayrityksensä toimintaan. Mikäli maatalousyrittäjän työmäärä tai yritystoiminnasta saatava tulo kasvaa, työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, voidaanko yrittäjän päätoimista työllistymistä pitää enää päättyneenä.

Lue lisää hallituksen esityksestä hallituksen tiedotteesta:  Yrittäjille oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi 

 

Lähde: Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela

Kommentit

Samankaltaista sisältöä