Olet täällä

Maatilojen tilakoko kasvaa ja erikoistuminen lisääntyy

Suomessa oli 46 800 maatalous- ja puutarhayritystä vuonna 2019. Tilojen lukumäärä väheni edellisestä vuodesta noin 800:lla. Suurten, yli sadan hehtaarin tilojen määrä lisääntyi ja alle sadan hehtaarin tilojen määrä väheni tai pysyi ennallaan kaikissa peltokokoluokissa.

Koko maan kaikkien tilojen keskimääräinen tilakoko oli 49 hehtaaria vuonna 2019. Peltoalaltaan suurimmat tilat olivat Varsinais-Suomessa, jossa tilojen keskikoko oli 60 hehtaaria. Uudellamaalla tiloilla oli peltoa keskimäärin 59 hehtaaria ja Pohjois-Pohjanmaalla 58 hehtaaria. Pienimmät tilat olivat Etelä-Savossa, jossa keskimääräinen peltoala oli 32 hehtaaria. Lapissa tilojen keskimääräinen peltoala oli 34 hehtaaria.

Kaikkien maakuntien tilojen lukumäärät, jokaisen maakunnan yhteenlaskettu maatalousmaa sekä tilakohtainen keskimääräinen maatalousmaa löytyvät tämän uutisen lopun kartasta.

Puolet tiloista peltoalaltaan alle 31 hehtaaria

Käytössä olevan maatalousmaan mediaani koko maan osalta oli 31 hehtaaria. Tämä tarkoittaa sitä, että puolet tiloista oli peltoalaltaan alle 31 hehtaaria ja puolet yli 31 hehtaaria. Myös mediaanin alueelliset vaihtelut olivat suuria. Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten mediaani oli suurin, 39 hehtaaria. Pienin mediaani oli Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella, 18 hehtaaria.

Viljelijöistä kahdeksan prosenttia alle 35 vuotiaita

Viljelijöiden keski-ikä oli 53 vuotta. Yksityishenkilöiden omistamilla tiloilla noin kahdeksan prosenttia viljelijöistä on alle 35 vuotiaita ja 30 prosenttia on yli 60 vuotiaita.

Noin 86 prosenttia tiloista oli perheviljelmiä ja yhdeksän prosenttia maatalousyhtymiä, perikuntia ja osakeyhtiöitä oli kumpiakin kaksi prosenttia.

Muu kasvinviljely nyt yleisin päätuotantosuunta

Lähes 33 000 tilalla päätuotantosuuntana oli kasvinviljely vuonna 2019, tilat ovat kuitenkin monipuolistaneet kasvivalikoimaansa. Muu kasvinviljely oli päätuotantosuuntana 34 prosentilla tiloista ja viljanviljely 32 prosentilla tiloista. Kasvihuonetuotanto ja puutarhakasvien avomaantuotanto oli päätuotantosuuntana yhteensä neljällä prosentilla tiloista.

Kotieläintaloutta päätuotantosuuntana harjoitti noin 12 000 tilaa eli 26 prosenttia tiloista. Nautakarjatalous oli päätuotantosuuntana vajaalla 20 prosentilla tiloista, näistä yli puolet oli lypsykarjatiloja. Lammas-, vuohi- ja hevostalous oli päätuotantosuuntana yhteensä neljällä prosentilla tiloista ja sika- ja siipikarjatalous olivat kumpikin ainoastaan noin prosentilla maatiloista.

Loput neljä prosenttia oli sekatiloja, joilla ei ollut yhtä selkeää päätuotantosuuntaa.

Maakuntakohtaiset tilojen lukumäärät, maakunnan yhteenlaskettu ja tilakohtainen käytössä oleva maatalousmaa.  (Klikkaamalla kartan painiketta saat vaihdettua karttanäkymän. Viemällä hiiren maakunnan päälle näet tarkan arvon.)

 

Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke)

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä