Olet täällä

Uusi CAP käyntiin vasta vuonna 2023?

Uuden EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) toimintakauden on määrä alkaa vuoden 2021 alussa. Sen valmistelu alkoi marraskuussa 2017, jolloin Euroopan komissio julkaisi tulevan uudistuksen ensimmäiset suuntaviivat, mutta tämän jälkeen valmistelu on edennyt verkkaan. Oma vaikutuksensa etenemistahdille on ollut myös koronalla, jonka vuoksi vähemmän kiireellinen politiikan valmistelu ja päätöksenteko on saanut odottaa.

Ennen CAP-päätöksiä tarvitaan EU:n rahoituspäätökset

CAP-uudistuksen suunnittelu etenee käsi kädessä EU:n monivuotisen rahoituskehysneuvotteluiden kanssa. Jotta sopu CAP-uudistuksesta voidaan saada aikaiseksi, on oltava tiedossa, kuinka paljon politiikan toteuttamiseen on käytettävissä rahaa.

EU:n nykyinen rahoituskausi päättyy tämän vuoden lopussa. Ensi vuodelle ei siis ole rahoitusta, joten budjettineuvotteluilla on jo todellinen kiire. Vaikka tuleva vuosi aloitettaisiinkin ilman uutta budjettia, on joka tapauksessa oltava joku suunnitelma siitä, kuinka Iso-Britannian jättämä budjettiaukko paikataan. Samalla korona aiheuttaa uusia paineita EU:n rahoitukselle ja tuo varmasti omat vivahteensa myös CAP-neuvotteluihin, kun keskustelu ruokajärjestelmän kriisinkestävyydestä sekä ruokaturvasta on nostanut päätään.

Huhtikuun loppupuolen EU:n huippukokouksessa keskusteltiin tulevasta rahoituskehyksestä. Keskeinen viesti sieltä oli, että komissio antaa uuden esityksen rahoituskehyksestä toukokuun puolessa välissä. Tämä esitys pitää sisällään myös koronakriisiin jälkeiseen aikaan tarkoitetun EU:n toipumisrahaston. Vasta tämän jälkeen voidaan jatkaa rahoituskehysneuvotteluja, joiden päätöksiä voidaan odottaa aikaisintaan tämän vuoden lopussa. Koska päätöstä rahoituksesta ei ole, myöskään päätöksiä CAP:n tulevaisuudesta ei voida tehdä.

Kohti "vihreämpää" CAP:iä

Koronakriisistä huolimatta CAP:n ongelmat eivät yleisesti liity ruuantuotannon määrään. Koska maatalouden ilmasto- ja ympäristövaikutusten hallinnassa politiikka on ollut melko tehotonta, uuden ohjelmakauden valmistelussa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota niihin liittyvien ongelmien ratkaisuun.

Keskeistä tulevassa CAP-uudistuksessa on uusi vihreämpi rakenne sekä koko EU:n yhteiset tavoitteet, joiden ympärille kukin jäsenmaa rakentaa oman kansallisen strategiansa, jonka kautta politiikkaa toteutetaan. Uuden CAP:n vihreämpi rakenne on hyvä ottaa huomioon oman tilan toiminnan kehittämisessä jo nyt.

Koronakriisi aiheuttaa epävarmuutta myös suomalaisilla maatiloilla. Kriisin keskellä maatilat voivat turvallisin mielin suunnitella toimintaansa seuraavaksi pariksi vuodeksi nykyiseen politiikkaan nojaten. Uusi politiikka saadaan käyntiin aikaisintaan vuonna 2023.

 

Lähde: Pellervon taloustutkimus (PTT)

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä