Olet täällä

Kolmasosaan tapaturmista syynä liukastuminen tai kaatuminen - Eivätkä ne katso paikkaa tai ikää

Maatalousyrittäjille sattuu korvattuja tapaturmia vuosittain kaikkiaan 4 000, näistä jopa kolmasosa on kaatumisia ja liukastumisia. Tämän lisäksi maatalousyrittäjille sattuu suuri määrä kaatumisia ja liukastumisia, joista selvitään kotihoidolla tai pelkällä säikähdyksellä.

Tyypillinen vamma kaatuessa ja liukastuessa on jalan tai käden venähtäminen, nyrjähtäminen tai katkeaminen. Selkä saattaa venähtää nopean tasapainon korjausliikkeen takia. Kaatuessa tulee myös haavoja ja pinnallisia vammoja. Vakavimmat vammat aiheutuvat päähän osuvista kolhuista; kaatuminen saattaa pahimmillaan johtaa jopa menehtymiseen. Yleinen tapaturma voi näin ollen olla myös hengenvaarallinen.

Milloin tahansa, kaikille ja kaikkialla voi sattua

Maataloustöissä liukastutaan ja kaadutaan kaikkina vuodenaikoina. Tapaturmia sattuu niin sisä- kuin ulkotiloissa. Jäällä ja liukkaalla liukastumista ja kaatumista osataan varoa ja ennakoida, epätyypillisemmissä tilanteissa ei niinkään.

Kaikenikäisille sattuu, mutta riski vammautua kasvaa iän myötä. Iällä ei ole tilastojen valossa suurta merkitystä maatalousyrittäjien liukastumisiin ja kaatumisiin. Tapaturmia sattuu sekä nuorille että vanhemmille. Kuitenkin riski vammautua kasvaa iän myötä: 40–45-vuotiaiden riski vammautua on jopa kaksinkertainen 20–29-vuotiaisiin verrattuna.

Kaatumisia ja liukastumisia voidaan ehkäistä arvioimalla ja poistamalla riskejä, hyvällä suunnittelulla, kiireenhallinnalla ja myönteisellä turvallisuusajattelulla. Hyvin järjestetty työ ja työympäristö tukevat pystyssä pysymistä. Kulkuteiden esteettömyys, järjestys, valaistus ja liukkauden torjunta ovat avainasemassa. Hyvä fyysinen kunto, tasapaino, vireys ja kiireettömyys vähentävät kaatumisriskiä.

 

Lähde: Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä