Olet täällä

Maatalouden rakennekehitys ajateltua nopeampaa

Maatalous- ja puutarhayritysten nettomäärä aleni vuodesta 2018 vuoteen 2019 yhteensä 920 yrityksellä. Tuotannon lopettaneita oli kuitenkin selvästi enemmän, 1433 yritystä. Syynä eroon on se, että samaan aikaan 391 yritystä aloitti uutena ja 122 yritystä palasi tuotantoon. Näin tilalukumäärän alenema nettona oli alhaisempi kuin lopettaneiden yritysten määrä.

Yrityksistä 10 prosenttia muutti tuotantosuuntaa

Vuonna 2019 jatkavista yrityksistä 90 prosenttia jatkoi tuotantoa ennallaan siten, että tuotantosuunta ei muuttunut. Tilakokoa kasvatettiin usein investoimalla, mikä ei kuitenkaan muuttanut tuotantosuuntaa.

Tiloista 10 prosenttia muutti tuotantoa eri tavoin siten, että myös tuotantosuunta muuttui. Vilkkainta siirtyminen tuotantosuunnasta toiseen oli sekatiloilla, viljatiloilla ja muilla kasvinviljelytiloilla. Muutokset tapahtuivat usein näiden tuotantosuuntien välillä.

Vuonna 2019 maataloustuotannon lopetti lähes kolme prosenttia yrityksistä, 1433 yritystä. Näistä kasvinviljelytiloja oli 1002, 70 prosenttia. Tämä vastaa näiden tilojen osuutta kaikista yrityksistä.

Suhteellisesti eniten kaiken tuotannon lopettaneita oli kasvihuonetiloissa sekä myös lammas-, vuohi- ja laidunkarja-tuotantosuunnassa. Muillakin kotieläintiloilla saatetaan luopua eläimistä, mutta useimmat näistä jatkavat kasvinviljelytiloina, ainakin jonkin aikaa.

Uusia tiloja erityisesti kasvintuotantoon

Tuotannon aloittaneista uusista yrityksistä suurin osa oli viljatiloja ja erityisesti muita kasvinviljelytiloja. Suhteessa eniten uusia tiloja tuli lammas-, vuohi- ja laidunkarja-tuotantosuuntaan.

Esimerkiksi vuonna 2014 aloittaneista uusista yrityksistä 25 prosenttia oli luopunut tuotannosta vuoteen 2019 mennessä, kun kaikista tiloista vastaavalla ajanjaksolla luopui 13 prosenttia. Uusista tiloista kuitenkin kolme neljännestä oli edelleen tuotannossa vuonna 2019. Näiden jatkaneiden tilakoko oli ollut alkuvaiheessa 10–15 hehtaaria, mikä oli suurempi kuin lopettaneilla tiloilla.

Palaavat tilatkin useimmiten kasvintuotantoon

122 yritystä palasi tuotantoon. Luonnonvarakeskus Luken Tuotantosuuntavaihdot-verkkopalvelu ”jäljittää” yritykset vuodesta 2000 lähtien käyttäen tilatunnusta. Mikäli tilatunnus löytyy joltakin aiemmalta vuodelta, yritys luokittuu tuotantoon palaavaksi yritykseksi.

Nämä palaavat yritykset luokittuivat useimmiten "Muut kasvinviljelytilat" -tuotantosuuntaan mutta myös "Viljatilat"-tuotantosuuntaan. Yritykset eivät välttämättä palaa aiempaan tuotantosuuntaansa.

 

Edellä kerrottu tarkastelu perustuu täysin tilatunnuksiin, jolloin tuotannon lopettamisiksi ja aloittamisiksi rekisteröityvät myös esimerkiksi yrityksen jakaminen kahteen uuteen tilatunnukseen tai kahden yrityksen yhdistäminen yhteen uuteen tilatunnukseen. Näiden osuutta uusista yrityksistä ei Luken palvelussa ole mahdollista selvittää. Tarkemmat tiedot maatalouden tuotantosuuntavaihdoista löytyvät Luken Taloustohtori-sivuston Tuotantosuuntavaihdot-verkkopalvelusta.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke)

Kommentit

Samankaltaista sisältöä