Olet täällä

Ostaessasi EU:n ulkopuolisesta verkkokaupasta laturin, vastaat kaikista sen aiheuttamista vahingoista

USB-latureissa vuodesta toiseen vakavia turvallisuuspuutteita

Tukes on vuosina 2018-2020 testauttanut yhteensä 126 USB-laturia. Niistä 105 on ollut puutteellisia, eli standardien vastaisia. Vakavia puutteita, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun tai palonvaaran, on ollut 28 laturissa.

Eniten ongelmia on ollut EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista hankituissa USB-latureissa. Useista verkkokaupoista ostetuista USB-latureista puuttuivat käyttöohjeet ja tiedot valmistajasta. Jälkikäteen tarkistettaessa tuotteiden saatavuutta, yksikään hankituista tuotteista ei ollut enää saatavilla.

"Tällöin takuuvaihdot, reklamaatiot tai vaatimukset vahingon sattuessa voivat olla hyvin hankalia. EU:n ulkopuolelta ostettujen tuotteiden vahinko- ja ongelmatapauksissa vastuu jää tilaajalle, kun valmistajaa ei pystytä jäljittämään", kertoo Tukesin ylitarkastaja Sami Karisola.

USB-latureita markkinoidaan verkkokaupoissa usein monipuolisilla ominaisuuksilla, nopealla latauksella ja alkuperäistarvikkeita halvemmalla hinnoilla. Myynti-ilmoitusten lupaukset eivät useinkaan täyty, vaan tuotteet ovat usein osoittautuneet vaarallisiksi. 

"EU:n ulkopuolisesta verkkokaupasta ostat aina omalla vastuulla ja riskillä", Karisola muistuttaa.

USB-latureita poistettu markkinoilta ja kerätty pois kuluttajilta 

Kotimaisista verkkokaupoista ja kivijalkaliikkeistä löydetyille puutteellisille tuotteille Tukes on tehnyt myyntiä rajoittavia päätöksiä. Vaaralliset laturit on määrätty poistettavaksi markkinoilta ja osasta on tehty takaisinvetoja, eli velvoitettu maahantuojaa keräämään tuotteet pois kuluttajilta.

Viranomainen ei tarkasta sähkölaitteita ennakkoon, kuten usein luullaan. Sähkölaitteiden pakollinen ennakkotarkastus päättyi jo 25 vuotta sitten EU:n myötä. Tukes valvoo markkinoilla olevia tuotteita riskiperusteisesti. Vastuu tuotteiden turvallisuudesta on valmistajalla, maahantuojalla ja jakelijalla.

Tukesin toimivalta ei ulotu ulkomaiden verkkokauppoihin. Tukes ei voi määrätä markkinoilta poistoja tai takaisinvetoja niiden vaarallisille tuotteille, vaan ainoastaan ilmoittaa puutteista verkkokauppa-alustalle. Tukes on informoinut ulkomaisia verkkokauppoja vaarallisista tuotteista mahdollisuuksien mukaan. 

Laturit ovat aiheuttaneet vahinkoja ja tapaturmia 

Tukesiin on ilmoitettu useita USB-laturien aiheuttamia vahinkoja ja tapaturmia. Laturi on esimerkiksi haljennut siihen kohdistuneesta iskusta kahtia latauksessa ollessaan ja seinään jäänyt osa on aiheuttanut vaaran. Yhdessä onnettomuustapauksessa leikkivä pikkulapsi kosketti latauksessa olevaa haljennutta laturia ja sai siitä palovammoja käteensä.

Tukes muistuttaa, että sähkölaitetta ladatessa on suositeltavaa käyttää laitteen alkuperäistä laturia. Kun laitat laitteen lataukseen, valvo sitä. Lataa laite mieluummin paikassa, jossa lapset eivät pääse leluillaan tai käsin koskemaan latauksessa olevaa laitetta.

Tiedot vaarallisista latureista löytyvät Tukesin verkkosivuilta. Ruotsissa on tehty vastaavanlaisia havaintoja sekä USB-latureista että EU:n ulkopuolelta hankituista tuotteista USB-latureista ja EU:n ulkopuolelta hankituista tuotteista.

 

Lähde: Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes)

Kommentit

Samankaltaista sisältöä