Olet täällä

Pellon vuokrahintojen nousu on viime vuosina pysähtynyt

Maatalous- ja puutarhayritykset maksoivat peltomaasta vuokraa keskimäärin 230 euroa hehtaarilta vuonna 2019. Koko 2000-luvun jatkunut pellonvuokrahintojen nousu on viime vuosina tasaantunut ja monissa tuotantosuunnissa vuokrahinnat ovat alentuneet. Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) kannattavuuskirjanpitoaineistoon.

Alueelliset erot vuokrahinnoissa ovat suuria. Maakunnittain korkeimmat vuokrahinnat olivat vuonna 2019 Varsinais-Suomessa 410 euroa, Kanta-Hämeessä 300 euroa ja Etelä-Pohjanmaalla 290 euroa peltohehtaaria kohti. Alhaisimmat vuokrahinnat olivat Lapissa ja Kainuussa, 70 ja 60 euroa hehtaaria kohti.

Tuotantosuunta ja tilakoko vaikuttavat vuokran suuruuteen

Tuotantosuunnittain tarkasteltuna sikatilat maksoivat vuonna 2019 vuokrapellosta 390 euroa hehtaarilta ja avomaapuutarhatilat sekä siipikarjatilat noin 330 euroa hehtaarilta. Viljatilat ja muut kasvinviljelytilat maksoivat 220 ja 200 euroa hehtaarilta. Lypsykarjatiloilla ja lammas-, vuohi- ja laidunkarjatiloilla vuokrat jäivät 190 euroon hehtaarilta.

Taloudelliselta tilakooltaan suuret tilat maksoivat korkeampia vuokria kuin pienemmät tilat.

Kolmannes peltoalasta on vuokrattu

Tällä hetkellä jo noin kolmannes peltoalasta on vuokrattua. Vuokrapellon osuus on noussut suurimmaksi ikäluokkaan 45–65 vuotta kuuluvilla viljelijöillä. Pellonvuokraus on antanut maatalousyrittäjille joustavan mahdollisuuden laajentaa jatkuvasti yrityskokoa ja säästää samalla pääomia myös muihin yrityskoon kasvun edellyttämiin laajennusinvestointeihin. Vuokrapeltojen omistajat puolestaan ovat ikään kuin sijoittaneet Suomen elintarvikesektoriin.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus Luke

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä