Olet täällä

Puoliväliriihi toi myös MMM:n hallinnonalalle säästötarpeita, mutta viljelijätukiin ne eivät vaikuta

Hallituksen puoliväliriihen linjaukset tuovat maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle tärkeitä kohdennuksia: turvealan huoleen vastattiin, tutkimukseen panostetaan, tulevalle eläintautirahastolle osoitettiin rahoitusta ja Veikkauksen alentuneita tuottoja kompensoidaan hevoskasvatukselle ja -urheilulle. Hallinnonalalle kohdistuvat säästöt vuodesta 2023 alkaen kohdistetaan useisiin eri menokohtiin. Viljelijätukiin leikkaukset eivät vaikuta.

”Puoliväliriihen keskiössä oli ennen muuta talouden tasapainottaminen, kasvu ja työllisyys. Saimme lisäksi maa- ja metsätalouteen ja kalatalouteen tärkeitä kohdennuksia, jotka vahvistavat huoltovarmuutta ja riskiensietoa. Leikkauksia pidän valitettavina, mutta välttämättöminä kestävän talouden näkökulmasta. On myös maataloustuottajien ja metsänomistajien etu, että toimintaympäristö säilyy vakaana ja ennustettavana”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä summaa kokonaisuutta.

Hallitus haluaa tukea kotimaista omistajuutta ja sitäkin kautta kasvua ja työllisyyttä. Suomessa perinteistä perhemetsätaloutta tuetaan jatkossa rajoittamalla metsärahastojen mahdollisuutta metsävähennyksen hyödyntämiseen vuodesta 2022 alkaen.

Turve säilyy huoltovarmuuspolttoaineena, korvaavia kasvualusta- ja kuivikemateriaaleja selvitetään

Turvealan ennakoitua nopeampi murros on ajanut alan toimijat vaikeuksiin. Turvetuotannosta luopuville yrittäjille päätettiin siksi valmistella erillinen luopumispaketti. Myös yrittäjien hallittua siirtymää uuteen yritystoimintaan sekä yrittäjien ja työntekijöiden uudelleentyöllistymistä ja -kouluttautumista tuetaan.

”Turvetuotannossa on kyse myös energiatuotannon huoltovarmuudesta ja puhtaasta ruuasta, jota suomalaisissa puutarhoissa ja kasvihuoneissa tuotetaan”, korostaa ministeri Leppä. 

Turve säilyy jatkossakin huoltovarmuuspolttoaineena. Sitä tarvitaan lisäksi kasvualustana kasvihuone- ja metsätaimituotannossa, kuivikkeena kotieläintaloudessa ja uusien tuotteiden raaka-aineena.

Hallittua muutosta tuetaan nostamalla energialaitosten verottoman turpeen käytön alaraja 5 000 megawattitunnista 10 000 megawattituntiin vuosiksi 2022–2026. Sen jälkeen raja laskee ensin 8 000 megawattituntiin ja vuodesta 2030 alkaen 5 000 megawattituntiin.

Vaihtoehtoja turvetta korvaaviin kasvualusta-, kuivike- ja raaka-ainetarpeisiin kehitetään samanaikaisesti.

Talouden tasapainottaminen vaatii myös säästöjä

Hallituksen puoliväliriihessä sovitut leikkaukset pienentävät maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan määrärahatasoa vuodesta 2023 alkaen noin 35 miljoonalla eurolla. Leikkaukset tullaan kohdistamaan useisiin eri menokohtiin. Eri hallinnonalojen yhteiset säästöt vuodesta 2023 alkaen ovat 370 miljoonaa euroa vuodessa.

”Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan leikkaustarve vuodesta 2023 lähtien tullaan vielä käymään tarkasti läpi. Viljelijätukiin leikkauksia ei tulla kohdistamaan”, vakuuttaa ministeri Leppä.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä