Olet täällä

Yli 55-vuotiaat maatilayrittäjät eivät pidä viallisia sähkölaitteita isona paloturvallisuusriskinä

LähiTapiola kysyi Kantar TNS:llä suomalaisten maatalousyrittäjien mielipiteitä tilansa paloturvallisuudesta helmi-maaliskuussa 2021. Tutkimuksessa selvisi, että vastaajien iällä on vaikutusta siihen, miten paloturvallisuuden haasteet ja sen parantamisen keinot nähdään tiloilla.

Maatalousyrittäjät pääasiassa tunnistavat esimerkiksi vanhat sähkölaitteet suurimmaksi paloturvallisuushaasteeksi. Erityisesti nuoremmat, alle 40-vuotiaat ovat kiinnostuneita uusimaan sähkölaitteita modernimmiksi, mutta esimerkiksi yli 55-vuotiaat maatalousyrittäjät eivät näe vanhoja sähkölaitteita yhtä suurena haasteena.

"Tilastojen valossa sähkölaitteet on yksi merkittävä paloturvallisuusriski. Esimerkiksi sähkölaitteisiin kulkeutuva pöly, virheelliset kytkennät ja rikkinäiset sähköjohdot lisäävät selkeästi paloturvallisuusriskiä. Kaikki sähköasennukset pitäisi aina jättää ammattilaisen tehtäväksi ja muistaa tarkastuttaa myös säännöllisesti sähkölaitteet", kertoo LähiTapiolan projektijohtaja, paloinsinööri Antti Määttänen.

Mitkä ovat tulipalojen yleisimmät syyt?

LähiTapiolan vahinkotilastojen valossa tulipaloja sattuu maatiloilla keskimäärin joka toinen päivä. Vahinkotilastoista selviää, että sähkölaitteiden lisäksi kaksi muuta merkittävää paloturvallisuusriskiä ovat työkoneet ja lämpökeskukset, erityisesti hakelämpökeskukset. Tutkimuksen vastaajista 31 prosenttia piti koneiden päävirtakytkimien puutetta merkittävänä paloturvallisuushaasteena. Mielipide korostui erityisesti sikatilallisten keskuudessa.

"Suosittelemme aina käyttämään traktoreiden ja muiden koneiden päävirtakytkimiä. Niitä onneksi monet asentavat jälkikäteen, jos sellainen puuttuu. Työkoneiden puhtaanapito on myös paloriskin vähentämiseksi tärkeää. Koneita pitäisi mieluiten säilyttää ulkotilassa katoksen alla eikä navetan yhteydessä. Lämpökeskusten paloturvallisuusriski liittyy takapalon vaaraan, jossa laitteen veto käy savupiipun sijaan syöttöruuvin suuntaan", kertoo Määttänen.

Valtaosalla tiloista ei ole tilallaan mitään palosta ennakoivaa hälytysjärjestelmää.

"Olisi tärkeää havaita tulipalo välittömästi, jotta sen ehtii sammuttamaan käsisammuttimella. Kun teemme paloturvallisuuskartoituksia, käymme tilan paloturvallisuusriskit monipuolisesti läpi. Käsisammuttimien riittävä määrä, toimintavarmuus ja oikea koko ovat huomioitavien asioiden joukossa. Kiinnitämme aina huomiota myös tilojen palokuormaan, sen tulisi olla mahdollisimman vähäinen", muistuttaa Määttänen.

 

Lähde: ePressi.com 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä