Olet täällä

Maanviljelijöiden tuotantovälineiden ostohinnat korkeammalla kuin kertaakaan 2000-luvulla

Tilastokeskuksen tuoreimman maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksin mukaan maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat 6,9 prosenttia vuoden 2021 toisella neljänneksellä vuodentakaisesta. Indeksi kertoo, kuinka paljon maatalouden tuotantotarvikkeiden, palvelujen ja investointien hinnat ovat muuttuneet vuodesta 2015.

Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut maksoivat 8,6 prosenttia ja investoinnit 2,9 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kaikki osaindeksit osoittivat nyt ylöspäin ja kokonaisindeksi olikin korkeammalla kuin kertaakaan 2000-luvulla.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2015=100, 1/2010–6/2021

Energia ja lannoitteet kallistuneet eniten

Energian hinta nousi viidenneksen ja palautui pandemiaa edeltävälle tasolle jo alkuvuodesta. Lannoitteiden hinnat nousivat 17,3 prosenttia, sillä uusi lannoitekausi alkoi siten poikkeuksellisen korkeilla hinnoilla.

Energian hinnan nousu johtuu lähinnä lämmitys- ja moottoripolttoaineiden koronakuopasta nousseista hinnoista. Koronapandemia ei vaikuttanut sähkön hintaan kuten polttoaineisiin, vaan hinta on kivunnut ylöspäin tasaisesti. Sähkö maksoi nyt reilun prosentin enemmän kuin vuosi sitten.

Lannoitteiden hinnat laskevat normaalisti kesäkuussa uuden lannoitekauden alkaessa, mutta nyt kausi avautui 26 prosenttia korkeammilla hinnnoilla. Hintakehitys johtuu pääosin lannoiteraaka-aineiden hinnan noususta. Myös rehujen hinnat nousivat selvästi, lähes 9 prosenttia. Erityisesti rehuohran reilun viidenneksen nousseet hinnat selittävät muutosta.

Investoinneista koneiden, kuljetuskaluston ja maatalousrakennusten hinnat nousivat kolmisen prosenttia. Rakennusten hintojen nousuun vaikutti erityisesti rakennusmateriaalien, mutta myös työpanosten kalliimmat hinnat.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi osaindeksittäin 2015=100, 1/2010–6/2021

Tarkemmat maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksin vuosi- ja neljännesvuosimuutokset osaindeksittäin (kustannuslajeittain) taulukkomuodossa.

 

Lähde: Tilastokeskus (Tiedote kokonaisuudessaan täällä.)

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä