Olet täällä

Palkattu työvoima tekee lähes kolmanneksen maa- ja puutarhatalouden työstä

Maa- ja puutarhatalous työllisti vuonna 2020 noin 138 000 henkilöä ja he tekivät töitä noin 70 800 henkilötyövuoden verran. Viljelijöitä, yhtymien osakkaita ja heidän perheenjäseniään oli yhteensä 90 500 henkilöä ja he tekivät 65 prosenttia maa- ja puutarhatalouden töistä.

Viljelijät ja heidän perheenjäsenensä on edelleen suurin työntekijäryhmä, mutta heidän osuutensa tehdyn työn määrästä on vähentynyt, sillä koko 2010-luvun se on ollut noin 80 prosenttia. Palkatun työvoiman määrä tiloilla lisääntyy, mutta työvoiman määrää enemmän on lisääntynyt heidän tekemänsä työmäärä.

Ulkomaalaisten työntekijöiden määrä lisääntynyt

Henkilötyövuosina mitattuna palkatut työntekijät tekivät 30 prosenttia töistä. Kokoaikaisesti työskentelevinä vakituisesti palkatut tekivät hieman isomman kokonaistyömäärän kuin lyhytaikaisesti palkatut, mutta lyhytaikaisen työvoiman henkilömäärä oli lähes kolminkertainen vakituisesti palkattuihin nähden.

Maatalouslomittajat ja urakoitsijat tekivät yhteensä viisi prosenttia maa- ja puutarhatalouden työstä.

Vuonna 2020 Suomessa maa- ja puutarhatiloilla työskenteli 20 800 ulkomaalaista työntekijää. Heistä 3 400 oli vakituisesti palkattuja ja 17 400 tilapäisesti palkattuja. Ulkomaalaisten palkkatyöntekijöiden määrä on lisääntynyt noin viidellä tuhannella vuodesta 2016. Ulkomaalainen työvoima tarkoittaa tiloille palkattuja työntekijöitä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia.

 

Yllä kerrotut tiedot maa- ja puutarhatalouden työvoimasta on kerätty Luonnonvarakeskuksen (Luke) Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyn yhteydessä vajaalta 13 000 tilalta.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke). Uutisen voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä