Olet täällä

Tuki maaseudun yritysten energia- ja resurssitehokkuuteen sekä omistajanvaihdoksiin haettavissa nyt

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat 18.10. alkaen hakea tukea investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Investoinnit rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joilla helpotetaan toipumista koronakriisistä. Tuet ovat haettavissa vuoden 2022 loppuun saakka.

Tuen suuruus jopa 50 % investointikustannuksesta

Yritys voi saada tukea esimerkiksi uusiutuvan energian tai yrityksen tuotantoa tehostavan teknologian käyttöönottoon. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumppujen hankinnat tai uudet laitteet ja ohjelmistot, jotka parantavat energia- tai materiaalitehokkuutta. Maataloustuotteita jalostavat yritykset voivat saada tukea 35 % investoinnin kustannuksista, muut maaseudun mikro- ja pienyritykset 30 %.

Jos yritys rakentaa uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön, tukea voi saada 50 % investoinnin kustannuksista. 

Investointien lisäksi elpymisrahoituksella vauhditetaan yrityksen omistajanvaihdoksia. Henkilö, joka valmistelee harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen hankintaa, voi saada omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittavaan asiantuntija-apuun 5 000–10 000 euron tuen. Kyseessä on uusi tukimuoto.

Tukihaku Hyrrä-palvelussa, lisätietoja ELY-keskuksesta

Maaseudun yritystukia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa ja niitä voivat saada maaseutualueilla toimivat yritykset. Tästä voi tarkistaa, sijaitseeko yritys tukikelpoisella alueella. (Vihreä alue on aluetta, jolla maaseudun yritystukea voidaan myöntää.)

Päätöksen rahoituksesta tekee alueen ELY-keskus. ELY-keskuksesta saa myös lisätietoja tuesta ja tuen hakemisesta. Lisätietoa Maaseuturahaston elpymisvaroista löytyy Maaseutu.fi-sivustolta ja yritystuista Ruokaviraston nettisivulta.

 

Lähde: Ruokavirasto (Uutinen löytyy kokonaisuudessaan täältä.)

 

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä