Olet täällä

Seuraavat viljelijätuet maksuun 11. marraskuuta

Ruokavirasto maksaa marraskuussa maatiloille keväällä 2021 haettujen ympäristökorvausten ja eläinten hyvinvointikorvausten ennakot sekä kansalliset peltotuet.

Marraskuun ensimmäinen maksupäivä on 11.11., jolloin maksuun tulevat seuraavat ympäristösopimusten perusteella maksettavat korvaukset: kosteikkojen hoito, maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito sekä kurki-, hanhi- ja joutsenpellot. Ympäristösitoumusten mukaiset korvaukset ja alkuperäisrotujen kasvattaminen -ympäristösopimukset maksetaan 18.11. alkaen. Ympäristösopimusten ja -sitoumusten perusteella maksettava ennakko on noin 85 prosenttia tuen kokonaismäärästä, yhteensä noin 200 miljoonaa euroa.

Eläinten hyvinvointikorvauksen ennakot tulevat maksuun 25.11. alkaen. Sika- ja siipikarjatiloille maksetaan puolet vuoden 2021 korvauksesta sen eläinmäärän perusteella, jonka maatila ilmoitti tammikuussa hakiessaan korvausta. Nauta-, lammas- ja vuohitilat saavat korvauksen 1.1. ja 30.6. väliseltä ajalta eläinrekistereihin kertyneiden eläinyksikköjen perusteella. Eläinten hyvinvointikorvausten ennakoiden kokonaissumma on noin 36,5 miljoonaa euroa.

Myös kansalliset peltotuet maksetaan 25.11. alkaen. Kansallisina peltotukina maksetaan yleistä hehtaaritukea, pohjoista hehtaaritukea, nuorten viljelijöiden tukea ja sokerijuurikkaan tukea. Kansallisia peltotukia maksetaan maatiloille yhteensä noin 20 miljoonaa euroa.

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja. Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa Vipu-palvelusta.

Joulukuussa maksettavat tuet ja keväällä 2022 maksettavien tukien tavoitemaksuaikataulu löytyy Ruokaviraston nettisivulta.

 

Lähde: Ruokavirasto

Kommentit

Samankaltaista sisältöä