Olet täällä

Kuluttajat voisivat maksaa suomalaisesta ruoasta enemmän, jos korotus suuntautuu viljelijälle

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n Kantar TNS Agri:lla teettämän tuoreen kyselyn mukaan 84 % suomalaisista on täysin tai melko samaa mieltä siitä, että viljelijöiden tulisi saada nykyistä suurempi osuus ruuan hinnasta. Neljä viidestä suomalaisesta ilmoittaa olevansa valmis maksamaan ruuastaan enemmän, mikäli hinnankorotus kanavoituisi kokonaan viljelijälle. Enemmistö näin vastanneista olisi valmis korottamaan kotimaisen ruuan hintaa muutaman prosentin ja viidenneksen väliltä.

83 % on joko täysin tai melko samaa mieltä siitä, että ruokakauppojen kanssa tehtyjä hintasopimuksia pitää pystyä neuvottelemaan nopeasti uusiksi, mikäli ruuan tuottajien kustannukset nousevat nopeasti.

86 % mielestä Suomessa pitäisi tuottaa ruokaa vähintään kotimaista kulutusta vastaava määrä ja 73 % on sitä mieltä, että Suomen tulee vähentää riippuvuutta ruuantuotantoon liittyvistä tuontituotantopanoksista.

Suomalaiset ovat myös sitä mieltä, ettei Suomeen saisi tuoda ruokaa, jonka tuotantotavat eivät täytä Suomen lainsäädännön kotimaiselle tuotannollemme asettamia vaatimuksia. 74 % on joko täysin tai melko samaa sitä mieltä, että suomalainen ruoka on vastuullisemmin tuotettua kuin tuontiruoka. Yhtä suuri osuus haluaisi, että tuontiruuan vastuullisuudesta olisi merkintä tuotteessa.

Eroja vastauksissa suomalaisten välillä selitti eniten vastaajan ikä ja asuinpaikka.

Kaikki kyselyn tulokset löytyvät täältä.

 

Lähde: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK (Tiedote kokonaisuudessaan täällä)

Kommentit

Samankaltaista sisältöä