Olet täällä

EU:n suorien tukien vuoden 2021 yksikkötasot vahvistettiin joulukuun maksuerän osalta

EU:n suoria tukia maksetaan yhteensä yli 500 miljoonaa euroa, josta ensimmäisessä erässä lähes 460 miljoonaa euroa. Perustukea maksetaan noin 234,5 miljoonaa, viherryttämistukea noin 144,2 miljoonaa, nuoren viljelijän EU-tukea noin 9,6 miljoonaa ja tuotantosidonnaista peltokasvipalkkiota noin 15,7 miljoonaa euroa. Edellä mainittuja tukia maksetaan nyt noin 95 prosenttia vuoden 2021 enimmäismääristä.

Nuoren viljelijän EU-tukeen käytetään sallittu maksimiosuus, eli kaksi prosenttia EU:n suorien tukien kansallisesta enimmäismäärästä. Tukitaso on täten 81 euroa hehtaarilta koko maassa. Nuoren viljelijän tukea myönnetään enintään 90 tukioikeudelta viljelijää kohden.

Perustuki maksetaan tukialueelle vahvistetun tukioikeuden arvon perusteella. Tukioikeuden suuruus AB-tukialueella on tänä vuonna 122,37 euroa hehtaaria kohti ja C-tukialueella 106,22 euroa. Viherryttämistuen taso on AB- tukialueella 74,20 euroa ja C-tukialueella 64,35 euroa hehtaarilta.

Tuotantosidonnaisen tuen enimmäismäärä on noin 101 miljoonaa euroa. Tästä määrästä maksetaan noin 71 miljoonaa euroa ensimmäisessä joulukuun maksuerässä. Nautaeläinpalkkioiden perusteena on 1.1. - 15.9.2021 välisenä aikana tilalla palkkiokelpoisina olleiden nautojen ja lypsylehmien määrä.

Kaikkia ensimmäiseen maksuerään tarkennettuja yksikkötasoja tarkennetaan vielä uudelleen ennen toisen maksuerän maksamista ensi vuoden kesäkuussa. Silloin myös teurashiehojen palkkio sekä lammas- ja vuohipalkkiot maksetaan kokonaisuudessaan yhdessä erässä. 

Ruokavirasto aloittaa tukien maksun 9. joulukuuta 2021.

Tuotantosidonnaisten palkkioiden enimmäismäärät ja yksikkötasot vuoden 2021 joulukuun maksuerässä.    
EU:n tuotantosidonnainen palkkio Enimmäismäärä milj. euroa Euroa/eläin tai hehtaari
     
Lypsylehmät, muu tukialue AB 30,5 599
Lypsylehmät, Manner-Ahvenanmaa 1,14 680
Lypsylehmät, tukialueen AB ulkosaaristo 0,36 930
Emolehmät ja emolehmähiehot, Manner-Ahvenanmaa ja muu tukialue 8,4 335
Emolehmät ja emolehmähiehot, tukialueen AB ulkosaaristo 0,85 540
Emolehmät ja emolehmähiehot, tukialue C 6,35 112
Sonnit ja härät, tukialue Manner-AB ja sisäsaaristo  13,7 490
Sonnit ja härät, Manner-Ahvenanmaa 0,6 480
Sonnit ja härät, tukialueen AB ulkosaaristo 0,5 1 280
Sonnit ja härät, tukialue C 17,83 142
Teurashiehot AB ja sisäsaaristo 1 185
Saaristohiehot AB ulkosaaristo 0,15 585
Uuhet,  tukialue AB-manner ja sisäsaaristo 1 45
Uuhet, Manner-Ahvenanmaa 0,3 80
Uuhet, tukialueen AB ulkosaaristo 0,2 100
Kutut tukialue AB 0,2 75
Teuraskaritsat ja kilit koko maa 1,1 25
Valkuaiskasvit  9 117
Ruis 1,5 82
Sokerijuurikas 1,5 132
Tärkkelysperuna 3,7 577
Avomaanvihannekset tukialue AB 1,2 132
Yhteensä 101,08  

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä