Olet täällä

Maaseudun yritys voi hakea tukea uusiutuvan energian investointeihin jopa 50 prosenttia investointikustannuksesta

EU:n elpymisvaroista saatu lisärahoitus on kannustanut maaseudun yrityksiä investoimaan uusiin biokaasulaitoksiin. Lokakuussa alkaneessa elpymisvarojen haussa jo noin kolmasosa 26 miljoonan euron lisärahoituksesta on haettu. Haetuista varoista noin 7 miljoonaa euroa on tukea biokaasulaitoksille ja vajaa miljoona euroa muita investointeja, jotka edistävät uusiutuvan energian tai uusimman teknologian käyttöönottoa.

Tuen haku on käynnissä ja jatkuu niin kauan kuin varoja on jäljellä, kuitenkin korkeintaan vuoden 2022 loppupuolelle saakka. Tukea voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienyritykset. Yrittäjä voi tarkistaa Maanmittauslaitoksen karttapalvelusta, sijaitseeko hänen yrityksensä tukikelpoisella alueella.

Biokaasulaitosten tukiprosentti 50

Elpymisvaroista rahoitettava biokaasuntuotantoyksikkö tai -laitos voi saada tukea 50 % investoinnin kustannuksista. Aiemmin laitoksen rakentamiseen saatu tuki on ollut yrityksen toimialasta ja sijainnista riippuen korkeintaan 20–40 % kustannuksista.

Maaseudun yritystuilla ei tueta maatalouskäyttöön tulevan biokaasun tuotantoa. Maataloudessa käytettävän biokaasun tuotantoon voi kuitenkin hakea tukea maatalouden investointituista.

Tukea myös uusiutuvaan energiaan, uuteen teknologiaan ja asiantuntija-apuun

Biokaasulaitosten lisäksi tuetaan muita uusiutuvan energian tai yrityksen tuotantoa tehostavan teknologian käyttöönottoon liittyviä investointeja. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi aurinkopaneelit tai ilmalämpöpumput sekä uudet laitteet ja ohjelmistot, jotka parantavat energia- tai materiaalitehokkuutta. Maaseutualueilla toimivat maataloustuotteita jalostavat yritykset voivat saada tukea 35 % investoinnin kustannuksista, muut maaseudun mikro- ja pienyritykset 30 %.

Elpymisvaroista rahoitetaan lisäksi yritysten omistajanvaihdosten suunnittelua harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla. Aiemmin vastaavaa tukea ei ole ollut haettavissa. Henkilö, joka valmistelee harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen hankintaa, voi saada 5 000–10 000 euron tuen. Yrityksen ostaja voi hankkia tuen avulla omistajanvaihdoksessa tarvitsemiaan asiantuntijapalveluita.

 

Maaseudun yritystukia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa.

 

Lähde: Ruokavirasto (Uutinen kokonaisuudessaan täällä.)

Kommentit

Samankaltaista sisältöä