Olet täällä

Lannoitteet tulessa

Vahingon seuraus

Palon aikana lähiympäristön asukkaille annettiin määräys sulkea sisätilat ja kytkeä ilmastointilaitteet pois päältä.

Sammutetut lannoitteet muodostivat massamaton, jonka pelastuslaitos levitti pihalla. Koska maa oli roudassa ja raivaustoimenpiteet tehtiin nopeasti, ravinteet eivät päässeet laajasti vahingoittamaan ympäristöä. Osa lannoitteista voitiin hyödyntää metsän lannoittamisessa.

Vahinkotapahtuman jälkeen tehtiin ympäristöselvitys, jonka mukaan toimenpiteet oli tehty asiallisesti, eikä ympäristönsuojelullisille jatkotoimille ole tarvetta.

<< Vahingon rajoittaminen

      Miten olisi voinut käydä >>