Olet täällä

Navettapalo

Tapahtumakulku


Huhtikuun 6. 2003 isäntä heräsi aamuyöstä merkilliseen oranssinväriseen valonkajoon makuuhuoneensa seinällä. Havahduttuaan hän näki, mistä valon kajo tuli. Pihapiiriin vuonna 1999 rakennettu pihatto oli ilmiliekeissä.Vahingon rajoittaminen


Isäntä hälytti palokunnan, juoksi pihalle, käynnisti traktorin. Hän koetti saada pihaton ovilta pyöröpaalit pois ja ovet auki pelastaakseen lehmiä savusta ja tulesta. Ovien avaaminen ei kuitenkaan onnistunut riittävän nopeasti ja koko karja menehtyi. Palon todennäköinen syttymissyy oli sähkötoiminen siirrettävä öljylämmitin, jota oli käytetty jäätyneiden rehupaalien sulattamisessa. Jälkikäteen demonstroidussa laitteen koekäytössä (kuvassa) rehupaali saatiin syttymään, kun lämmitin oli riittävän lähellä sulatettavaa paalia.Vahingon seuraus


Vahingon seurauksena korkeatuottoinen 41 lehmän ja parinkymmenen hiehon ja vasikan karja menetettiin kokonaan. Maidon tuotanto pysähtyi kymmeneksi kuukaudeksi. Palaneesta navetasta jäi hyödynnettäväksi vain perusta ja osa lietelantajärjestelmää.Miten olisi voinut käydä


Maidontuottajalle sattui lähes pahin mahdollinen vahinko, työpaikka ja tärkeimmät tuotannonvälineet (eläimet) tuhoutuivat. Pahimmassa tapauksessa maatalousyrittäjän ura olisi voinut päättyä tähän. Yhteistyökumppaneiden tuella (kuvassa isännän kanssa paikallisen lähivakuutusyhdistyksen edustajat) yrittäjä on rakentanut vajaassa vuodessa itselleen uuden työpaikan.Ennaltaehkäisy


Uuteen tuotantorakennukseen on asennettu savukaasujen ilmaisin. Eläintilan katossa kiertävä rei'itetty putki johtaa navettailmaa imukaappiin (kuvassa). Savu tai palokaasut aiheuttavat hälytyksen, joka ohjataan mm. isännän kännykkään. Jäätyneiden rehupaalien sulatus tehdään erillisessä sulatustilassa vesikiertoon perustuvilla radiaatiopattereilla.Korvaus


Vahinkoyötä seuraavana päivänä paikallinen lähivakuutusyhdistys teki vahinkotarkastuksen, jossa jo alustavasti arvioitiin vahingon suuruus ja päätettiin sen korvattavuudesta. Uuden navetan suunnittelu lähti välittömästi liikkeelle. Uusi navetta oli valmis 9.2. 2004, jolloin tilalla järjestettiin avointen ovien päivä. Vakuutuskorvausta tilalle maksettiin yhteensä 556 000 euroa, josta eläinten osuus oli Suomen kotieläinjalostusosuuskunnan laskelman mukaan 73 000 euroa, keskeytyskorvausta 65 000 euroa ja loput rakennusta, koneita ja muuta irtainta.