Olet täällä

Turvallinen maatila

Vakuutuksenottajia sitovat viranomaisvaatimusten lisäksi vakuutusehtojen suojeluohjeet ja kaikkien vakuutuksenottajien tulee täyttää nämä vaatimukset. Turvallisen maatilan tunnistaa siitä, että tilalla on tehty toimenpiteitä turvallisuuden lisäämiseksi, jotka ylittävät virainomaisvaatimukset ja suojeluohjeet.

Seuraavat toimenpiteet kuvaavat hyvin turvallisen maatilan tunnusmerkkejä:

  1. Järjestelmällinen asioiden hallinta
  2. Oikeat työmenetelmät
  3. Henkilöturvallisuuden huomioiminen
  4. Laadukas johtaminen
  5. Riittävä varautuminen alkusammutukseen
  6. Sähkölaitteiden tarkastukset
  7. Karjatiloilla lisäksi: Varautuminen eläinten pelastamiseen
  8. Kasvinviljelytiloilla lisäksi:  Öljysäiliöiden tarkastaminen

Samankaltaista sisältöä