Olet täällä

Rakennusten ja irtaimiston vakuutukset

Farmi -maatilan vakuutus on monipuolinen esinevakuutus

Esinevakuutus on yleisnimike vakuutustuotteelle, jonka alla rakennukset ja irtaimisto vakuutetaan. Esinevakuutuksella vakuutettaviin rakennuksiin kuuluvat asuinrakennus, tuotantorakennukset, varastot ja vapaa-ajan rakennukset. Lähivakuutuksen Farmi -maatilan vakuutus antaa kattavan turvan kotia ja maatilan rakennuksia kohtaavien vahinkojen varalle

Esinevakuutuksen kautta maatilan omaisuudesta ei vakuuteta moottorikäyttöisiä ajoneuvoja eikä eläimiä. Ne on vakuutettava erikseen ajoneuvojen ja eläinten kohdalla.

Rajanveto rakennuksen ja irtaimiston välillä on vakuuttamismielessä tärkeä. Nyrkkisääntönä pidetään työkalujen käyttöä. Jos rakennuksen jonkin osan irrottamiseksi tarvitaan työkaluja, se kuuluu rakennukseen. Jos työkaluja ei tarvita, kuuluu omaisuus irtaimistoon. Näin määritellen muun muassa putkilypsykone ja lannanpoistolaite kuuluvat rakennukseen, mutta painepesuri irtaimistoon. Irtaimistoon kuuluvat traktorin perässä vedettävät työkoneet, tuotteet ja tarvikkeet.
 

Farmi -maatilan vakuutus räätälöidään tilakohtaisesti

Farmi  maatilan vakuutus antaa kattavan turvan kotia ja maatilan rakennuksia kohtaavien vahinkojen varalle. Vakuutus on joustava ja tilan tarpeiden mukaan räätälöitävissä.

Farmi -maatilan vakuutus:

 • Rakennus voidaan vakuuttaa täysarvon tai vakuutusmäärän mukaan. Täysarvovakuuttaminen tapahtuu yleensä rakennuksen neliömäärän perusteella.
  •  Viljankuivuri vakuutetaan hehtolitrojen ja jotkut erityiset rehuvarastot kuutioiden mukaan.
  •  Perussääntönä on, että alkuperäisessä käytössä olevat rakennukset vakuutetaan täysarvolla ja rakennukset, joiden käyttötarkoitus on muuttunut, vakuutetaan vakuutusmäärällä.
 • Valittavana on kolme erilaista turvatasoa: laaja, perus-  ja suppea turvataso.
 • Valittu turvataso vaikuttaa siihen, millaisia vahinkoja vakuutus kattaa.
  • Laaja turvataso on luontevin rakennuksiin, joissa on käytössä jonkin verran uudempaa tekniikkaa.
  • Suppea turvataso riittää useimmille kylmille varastorakennuksille.
 • Tutustu Lähivakuutuksen rakennusten ja irtaimiston vakuutuksiin ( www.lahivakuutus.fi)