Olet täällä

Aikuisen sairauskuluvakuutus - Aikuisturva

Aikuisturva on aikuisen sairauskulu- ja tapaturmavakuutus, jolla varmistetaan paras mahdollinen hoito sairauden tai tapaturman sattuessa.

Aikuisturva pähkinänkuoressa

 • Vakuutuksesta korvataan mm. lääkärinpalkkioita, hoito- ja tutkimuskuluja, lääkkeitä ja sairaalamaksuja.
 • Tapaturman hoitokuluja korvataan ilman omavastuuta.
 • Sairauden hoitokulujen omavastuu on 100 euroa, joka vähennetään vain kerran yhtä vahinkotapausta eli sairautta kohden.
 • Sairauden hoitokuluina korvataan vain Suomessa aiheutuneita kuluja. Tapaturman hoitokuluina korvataan myös ulkomailla aiheutuneita kuluja.

Vakuutukseen sisältyvät seuraavat korvauslajit

 • Sairauden hoitokulut 20.000 euroon saakka samaa sairautta kohden.
 • Tapaturman hoitokulut joko 10.000 tai 20.000 euroon saakka samaa tapaturmaa kohden.
 • Päiväkorvaus tapaturman aiheuttamasta ohimenevästä työkyvyttömyydestä (valinnainen turva).
 • Haittakorvaus tapaturman aiheuttamasta haitasta (valinnainen turva).
 • Kuolemantapauskorvaus tapaturmaisesta kuolemasta (valinnainen turva).

Vakuutuksen myöntäminen ja voimassaolo

 • Aikuisturva myönnetään 17 - 59-vuotiaalle terveysselvityksen perusteella.
 • Sairauden hoitokuluja koskeva korvauslaji on voimassa 65-vuotiaaksi.
 • Tapaturman hoitokuluja, haittakorvausta ja kuolemantapauskorvausta koskevat korvauslajit ovat voimassa 75-vuotiaaksi.

Tutustu myös: