Olet täällä

Markkinointi

Markkinointi lähtee asiakkaiden tarpeista

Markkinoinnin keskeinen tavoite on – tuotteen myymisen sijasta – saada asiakas valitsemaan ja ostamaan oman yrityksen eikä kilpailijan tuote. Liikeidea kertoo, miksi asiakas valitsee juuri kyseisen yrityksen. Tämä taas toimii markkinoinnin perustana.

Menestyvä yritys tuntee asiakkaiden tarpeet, markkinat ja kilpailijansa. Usein näitä perusasioita mietitään liian vähän. Maaseutuyritykset suuntautuvat ennen kaikkea tuotantoon: ensin kehitetään ja valmistetaan tuote ja vasta sen jälkeen mietitään, kenelle se voitaisiin myydä.

Markkinointi alkaa asiakkaista ja heidän tarpeistaan; markkinaselvityksessä pienyrityskin voi listata seuraavia asioita:

  • asiakkaiden kokonaismäärä, tarpeet ja ongelmat
  • asiakkaiden ostotottumukset
  • kuinka suuri markkina-alue valitaan; maantieteellinen rajaus ja asiakasryhmät
  • markkinoiden koko euroissa; paljonko rahaa liikkuu alalla
  • kuinka suuren osan oma yritys voi saavuttaa
  • ovatko markkinat kasvavat, vakaat vai supistuvat.

Lisäksi on tunnettava kilpailijoiden määrä ja tuotteet, markkinaosuudet ja heidän vahvat ja heikot puolensa.

Leipomon pienimuotoinen markkinaselvitys:

Leipomo selvittää 50 kilometrin säteellä kaikkien elintarvike- ja ravitsemusliikkeiden kiinnostuksen gluteenittomiin erikoisleivonnaisiin. 39 liikkeestä 24:llä on kiinnostusta gluteenittomiin tuotteisiin, mutta 19 liikkeellä määrät ovat niin pieniä, ettei toimintaa voi aloittaa yksistään gluteenittomien

tuotteiden valmistuksena. Selvitys rohkaisee kuitenkin jatkamaan liikeidean kehittämistä ottamalla mukaan kaksi muuta erikoistuotetta, koska tuotteilla on selvät kasvunäkymät.

Samankaltaista sisältöä