Olet täällä

Akuutti ylensyönti

Korvaus:

Kuten useimmilla karjatiloilla, tälläkin karjatilalla eläimet oli vakuutettuna vain tulipalon varalta. Syntynyttä suurinta vahinkoa eli eläinten menetystä ei näin ollen voitu korvata. Tapaturmaisen kuoleman turvaava vakuutus olisi jo muuttanut tilanteen.

Sen sijaan tuotannolle syntynyt keskeytysvahinko oli korvattavissa. Keskeytysvahingon korvaaminen edellyttää korvattavaa esinevahinkoa. Tässä tapauksessa se oli tuo rikkoutunut ruokinta-automaatti. Normaalisti yksittäisten eläinten menetyksestä aiheutunut katetuoton menetys korvataan kolmen kuukauden ajalta. Ajatuksena on, että yleensä kolmessa kuukaudessa on uusi eläin saatavissa tilalle. Tässä tapauksessa korvattiin poikkeuksellisesti keskeytys pidemmältä ajalta, koska uusien luomu-tuotantoon hyväksyttyjen eläinten saaminen tilalle tuotti pidemmän keskeytysajan.

<< Ennaltaehkäisy                                                  Kuukauden vahinko>>