Olet täällä

Metsävakuutus osoitti tarpeellisuutensa

Ennaltaehkäisy

Metsänomistajan on vaikea estää metsäpaloja syttymästä. Omaan huolellisuuteen voi jokainen kiinnittää huomiota, mutta metsissä saa liikkua jokamiehenoikeuksien turvin eikä jokaisen kulkijan toimintaa pysty vahtimaan. Puomi metsäautotien päässä estää luvatonta liikennettä, mutta se haittaa myös palokunnan pääsyä palopaikalle.

Metsäpaloja sytyttävät myös salamaniskut, ajoneuvot ja metsäkoneet. Tuli voi myös karata pellon tai nurmikon kulotuksesta.

Käytännössä metsän vakuuttaminen on ainoa tapa suojautua metsäpalon aiheuttamilta taloudellisilta vahingoilta.

<< Miten olisi voinut käydä

Korvaus >>