Olet täällä

Öljysäiliön vuotovahinko

Miten olisi voinut käydä:

Onni onnettomuudessa oli, että vahinko havaittiin ajoissa. Lisäksi vahinkoa pienensivät isäntäväen nopea ja oikea toiminta, käytettävissä ollut imeytysturve, paloviranomaisen ja kaivinkoneen saaminen nopeasti paikalle ja se, ettei aivan välittömässä läheisyydessä ollut vesistöjä tai vedenottamoa. Toisenlaisissa olosuhteissa vahinko olisi ollut huomattavasti suurempi.

Lähi-Farmi-vakuutuksessa piha-alueen maaperä on vakuutuksen kohteena 15 000 euroon saakka. Maaperän saastuminen laajemmalta alueelta olisi johtanut siihen, että tuo raja olisi ylittynyt ja ylimenevältä osalta kustannukset olisivat jääneet vakuutuksen ottajan maksettavaksi.

<< Vahingon seuraus                                         Ennaltaehkäisy >>