Olet täällä

Puimurilla päin puuta

 

Puintitöiden käydessä kuumimmillaan puimurin tyhjennystorvi osui peltosaarekkeen puuhun.

 

 

 

 

 

Vahingon seuraus       

Puimurin kuljettaja yritti oikaista nopealla korjausliikkeellä törmäyksen seurauksena kääntynyttä puimuria, mutta törmäsikin pellon reunassa olevaan kiveen. Toisen törmäyksen seurauksena puimurin kylki ja portaat vaurioituivat niin pahoin, ettei puintia voitu jatkaa.

 

Vahingon rajoittaminen

Puintitöitä oli päästävä jatkamaan mahdollisimman nopeasti. Onneksi vaurioittuneet osat olivat varastotavaraa ja ne saatiin tilattua ja noudettua heti seuraavana päivänä. Keskeytysvahinkoa ei näin päässyt syntymään.

 

 

 

Miten olisi voinut käydä

Jos puimuria ei olisi saatu näin nopeasti kuntoon, olisivat puimurin seisomisesta aiheutuneet sadon menetykset voineet kohota suuriksikin. Vaihtoehtona olisi ollut puintityön teettäminen rahtityönä.

 

 

Ennaltaehkäisy

Tyhjennysputken törmäysvahingot voidaan välttää ajamalla tyhjennysputki kuljetusasennossa myös pellolla ja nostamalla se ylös vain tyhjennettäessä säiliötä, mikäli mahdollista. Myös peltokivien raivaus tai ainakin merkintä vähentää törmäysten vaaraa

 

Korvaus

Puimuri oli vakuutettu Lähi-Farmin leikkuupuimurivakuutuksen laajalla turvatasolla. Vakuutus korvaa mm."törmäämisestä kiinteään esteeseen syntyneen esinevahingon." Vakuutuksesta korvataan myös puimurin käytön estymisestä syntynyt keskeytyminen. Tämä tarkoittaa yleensä puinnin teettämistä rahtityönä.

Tässä vahingossa varaosat ja työ maksoivat 2997 euroa, josta puimurin omistajan maksettavaksi jäi alv (540 e) ja omavastuu (200 e).

Samankaltaista sisältöä