Olet täällä

Uudehkon navetan palo

Tapahtumakulku

Kylmänä pakkasyönä tammikuun 3.päivänä 2010 talon isäntä heräsi kännykkään tulleeseen palohälytykseen navetalta. Kun isäntä kiirehti paikalle, yli 2000 m2 suuruinen uudehko pihattonavetta oli ilmiliekeissä. Palon epäillään lähteneen liikkeelle poistoilmapuhaltimen oikosulusta ullakkotiloissa. Rakennusmateriaalina käytetty polyuretaanilevy edesauttoi palon etenemistä.

Katso testivideo polyuretaanilevyn palonkestävyydestä Farmitin Videot-osiosta.

 

Vahingon seuraus

Koko navetta paloi korjauskelvottomaksi hyvin lyhyessä ajassa. Eläinten pelastamiseksi ei ollut mitään tehtävissä. Palossa menetettiin yhteensä 137 lypsylehmää, lihanautaa ja siitoshiehoa.

 

 

 

Vahingon rajoittaminen ja ennaltaehkäisy

Vaikka itse navetassa oli palovaroitinjärjestelmä, ullakkotiloihin sitä ei oltu asennettu. Tämän takia palo pääsi kytemään kenenkään huomaamatta dramaattisin seurauksin. Mikäli järjestelmä olisi kytketty myös ullakkotiloihin, palohälytys olisi tullut aikaisemmin, ja tämä olisi antanut lisäaikaa pelastus- ja sammutustöille. Nykyisin rakennettaviin kotieläinrakennuksiin ei juurikaan enää tehdä välikattoja, ja tämä ehkäisee samankaltaisten palojen syttymistä.

 

Navetan raivaustyöt

Miten olisi voinut käydä

Tilan viljelijän kannalta pahin mahdollinen tapahtui, kun aineellisten menetysten lisäksi menetettiin myös monen vuosikymmenen pitkäjänteinen karjan jalostustyö. Aineellisista menetyksistä viljelijä kuitenkin sai korvauksen, sillä vakuutusturva oli palon sattuessa ajan tasalla.

 

Korvaus

Korvaustoiminta alkoi ripeästi heti samana aamuna, kun tieto palosta saavutti paikallisen lähivakuutusyhdistyksen. Korvaustoiminnot sujuivat alusta alkaen mutkattomasti, koska vakuutusturva tilalla oli kunnossa. Tilan asiantuntemuksesta ja laajasta asiantuntijaverkostosta oli hyötyä suurten omaisuusmassojen selvittelyssä. Uuden kiinteistön rakentamiseen liittyvä suunnittelu ja lupakäytäntö alkoivat saman tien. Uusi kiinteistö rakennettiin laajempana ja erilaisin rakentein. Samalla tilalle rakennetaan laajat rehuvarastot.           

Keskeytyskorvaus laskettiin 12 kuukaudelta pääasiassa tilan edellisen kalenterivuoden verokirjanpidon pohjalta. Siitä poikettiin siltä osin kun asiakkaalla oli aiempien vuosien eläinkirjanpidon ja uusien siemennystietojen perusteella näyttää, että vuoden 2010 keskilehmäluku olisi muodostunut noin viisi lehmää suuremmaksi kuin verovuonna 2009. Myös tukien menetyksessä otettiin huomioon maaseutuelinkeinosihteerin lausunnon mukainen todellinen tukien menetys. 

Samankaltaista sisältöä