Olet täällä

Karjarakennusten hälytinjärjestelmä

Toimiva hälytinjärjestelmä parantaa karjarakennusten paloturvallisuutta

Karjasuojien pöly, kosteus ja kaasut aiheuttavat vääriä hälytyksiä ja muita toimintahäiriöitä perinteisille palovaroitinratkaisuille. Karjasuojissa luotettavasti toimivia hälyttimiä on vähän saatavissa.

Elotec As:n hälytinjärjestelmä

Norjalainen Elotec As on jo useita vuosia valmistanut erityisesti karjasuojiin soveltuvaa hälytinjärjestelmää.

Elotec-hälytinjärjestelmä toimii siten, että karjasuojassa kulkee rei'itetty putki, jonka kautta laite imee jatkuvasti ilmaa tunnistimeen. Ilma kuivataan ja suodatetaan, jonka jälkeen ja tunnistin erottaa imettävästä ilmasta mahdolliset savukaasut. Tunnistimen havaitessa savukaasuja laitteisto antaa hälytyksen karjasuojassa, pihalla ja asuinrakennuksessa. Hälytys saadaan myös matkapuhelimeen tai naapuriin.

Keskusyksiköstä näkee, mistä laite on savukaasut haistanut. Hälytin kytketään verkkovirtaan, mutta siinä on sähkökatkosten varalta varavirtajärjestelmä. Hälytin testaa itseään säännöllisesti.

Järjestelmään liitetään yleensä myös asuinrakennuksen hälyttimet. Asuinrakennuksen olosuhteissa riittävät normaalien palovaroittimien periaatteella toimivat hälytinyksiköt, jotka tässä yhteydessä kytketään kuitenkin sarjaan ja verkkovirtaan.

Norjassa hälytin on säästänyt miljoonia

Norjassa tehtiin vuonna 2000 kysely 2500:lle maatilalle, joille oli asennettu Elotecin hälytysjärjestelmä. Vastauksia kyselyyn saatiin 1272 kpl. Vastausten perustella hälyttimen on arvioitu vuosina 1998-2000 pelastaneen tulipalolta 1436 eläintä ja estäneen noin 64 miljoonan Norjan kruunun eli 7,8 miljoonan euron suuruisten vahinkojen syntymisen.

Vastaajista 79 kertoi hälyttimen antaneen palohälytyksen, joista 43 osoittautui todellisiksi palonaluiksi. Väärät hälytykset laukaisi yleisimmin takkatulesta tai roskien poltosta hälyttimeen kulkeutunut savu. Todellisista hälytyksistä 27 tapahtui asuinrakennuksissa ja 16 tuotantorakennuksissa.

Asuinrakennuksissa tulipalo sai yleisimmin alkunsa ruuanlaitosta. Seuraavaksi yleisimmät syyt olivat kynttilät, sähköpalot ja puiden poltto tulisijassa. Tuotantorakennuksissa palo lähti yleisimmin sähkölaitteista. Muita syitä olivat traktorista lähteneet palot ja tulityöt.

Kysely antaa muillekin kuin hälytinjärjestelmän asentaneille suuntaviivoja siitä, mihin asioihin yleisessä paloturvallisuudessa olisi kiinnitettävä huomiota.

Hälytinjärjestelmällä alennusta vakuutusmaksuista

Lähivakuutus myöntää 15 prosentin suuruisen alennuksen karjarakennuksen vakuutusmaksuista, jos rakennuksessa on toimiva hälytinjärjestelmä. Alennusta ei ole sidottu mihinkään laitemerkkiin. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole Elotecin lisäksi ilmennyt muita järjestelmiä, jotka täyttäisivät asettamamme vaatimukset.

Alennus voidaan myöntää, jos hälytinjärjestelmä täyttää Lähivakuutuksen asettamat vaatimukset ja tilalla on ryhdytty tiettyihin toimenpiteisiin paloriskin pienentämiseksi ja alkusammutuksen tehostamiseksi. Järjestelmä perustuu tilan oman väen hälyttämiseen ja maaseudulla palokunnan saapuminen voi myös kestää kauan, joten tilalla on myös riittävä määrä alkusammutuskalustoa sekä taito kyseisen kaluston tehokkaaseen käyttöön. Alennuksen perusteena olevat vaatimukset ovat samat kuin Farmitista löytyvät ohjeet karjatilan paloturvallisuuden parantamiseksi.

Laitekohtaiset vaatimukset:

1. Lähivakuutus on hyväksynyt laitteiston.

2. Hälytinlaitteisto on asennettu ja sitä on huolletaan valmistajan ja maahantuojan antamien ohjeiden mukaisesti.

3. Hälytinjärjestelmän asennuksen ja toimintavarmuuden on tarkastanut Lähivakuutuksen alueinsinööri tai muu Lähivakuutuksen valtuuttama tarkastaja.

4. Laitteisto tarkkailee riittävän hyvin koko rakennusta sekä hälyttää kuuluvalla äänimerkillä (tietyissä tilanteissa salamavalolla) sekä käsipuhelimeen tulevalla hälytyksellä.

5. Laitteisto sietää kosteutta, pölyä ja lantakaasuja niin hyvin, että sen voidaan olettaa toimivan karjasuojissa luotettavasti vuodesta toiseen.

6. Laitteisto kykenee toimimaan luotettavasti myös sähkökatkon aikana.

7. Hälytinjärjestelmän kuntoa ja toimintaa tulee seurata, epäillyt toimintahäiriöt selvittää ja mahdolliset viat korjata viipymättä.

Lisätietoja hälytinjärjestelmästä voi kysyä Lähivakuutuksesta, laitteen maahantuojalta sekä valmistajalta.

Lähivakuutus

Elotec