Olet täällä

Vakuuttaminen

Onko maatilallasi on oikeanlaiset vakuutukset siltä varalta, että jotain sattuu?

Suomessa on noin 63 000 aktiivitilaa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tilojen lukumäärä on alentunut noin neljänneksellä, kuitenkin tuotannon määrä on pysynyt samalla tasolla.

Rakennemuutos jatkuu voimakkaana tulevatkin vuodet. Aktiivitilat kasvattavat tilakokoa entisestään ja joutuvat tekemään mittavia investointeja. Toisaalta osa-aikaviljely yleistyy, jolloin osa toimeentulosta saadaan joko ansiotyöstä tai maatilan sivuelinkeinoista.

Maatalousyrittäjän on hallittava monenlaisia asioita, jotta toiminta jatkuisi tuloksellisena. On tärkeää miettiä, mitä seurauksia eri vahingoista olisi maatilatuotannolle ja tilan taloudelle. Entä mitkä vahingot olisivat niin vähäisiä, että niistä selvittäisiin omin voimin.

Usein unohtuva ja ehdottomasti tärkein asia on viljelijä itse. Viljelijän on pidettävä hyvinvoinnistaan, mielenvirkeydestään ja terveydestään hyvää huolta. Onko sinun tilallasi myös kaikkein arvokkain vakuutettu?

Samankaltaista sisältöä