Olet täällä

Eläinten vakuutukset

Karjatilan eläimet kannattaa vakuuttaa erilaisten tapaturmien varalta. Eläinten tapaturmat ovat yleensä ihmisen, toisten eläinten tai sääolosuhteiden aiheuttamia, mutta entistä useammin vahingon syy löytyy teknologian pettämisestä. Tällaisen tapaturman seuraukset voivat olla hyvinkin dramaattiset.

Eläimet on yleensä vakuutettu hyvin tulipalon varalta. Toisin on muiden tapaturmien osalta. Vain pieni osa tuotantoeläimistä on vakuutettu tapaturmien saati sairauksien varalta.

Lähivakuutuksen Farmi - maatilan vakuutus tuotantoeläimille:

  • Sisältää tuotantoeläinten vakuutuksen, jonka hintaan asiakas voi itse vaikuttaa.
  • Vakuutusta varten tehdään valinnat turvatasosta, korvauskynnyksestä sekä korvauksen laajuudesta. Kukin näistä ominaisuuksista voidaan määrittää eläinlajeittain.
  • Karjatilallinen päättää kuolleisuuden korvauskynnyksen, jonka ylittyessä vakuutus astuu kuvaan. Mitä korkeammaksi korvauskynnys määritetään, sitä edullisemmaksi vakuutusmaksu muodostuu.
  • Korvauksen laajuudeksi määritetään teurasarvo tai käypä arvo.
  • Vakuutuksessa voidaan rakentaa erilaiset turvat lehmille ja nuorkarjalle, samoin kuin emakoille ja lihasioille.
  • Lue lisää: Lähivakuutuksen tuotantoeläinten vakuutus

Farmi maatilan vakuutuksen tapaturmaisen kuoleman kattava turvataso koostuu 19 nimetystä tapaturmasta, jotka korvataan sovitun korvauskynnyksen ylittyessä

Maatiloilla vilisee muita kotitalouksia enemmän koiria, kissoja ja hevosia. Samalla varsinaisten karjatilojen määrä vähenee, mutta niiden yksikkökoko kasvaa vuosi vuodelta. Oma mielenkiintoinen ryhmänsä ovat maaseutuyrittäjät, joiden yritys tukeutuu ei-supisuomalaisiin eläimiin, kuten vaikkapa alpakoihin tai strutseihin. Kaikkien eläinten omistajien lähtökohdat eläinten pitämiselle poikkeavat toisistaan enemmän tai vähemmän, ja siksi ne on voitava huomioida eläimiä vakuutettaessa.

Maatilan eläimet eivät tule automaattisesti vakuutetuiksi maatilan muun vakuutusturvan kautta. Siksi ne pitää vakuuttaa erikseen eläinvakuutuksilla.

Lue lisää eläinvakuutuksista (www.lahivakuutus.fi):