Olet täällä

Työntekijöiden vakuuttaminen

Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa palveluksessa olevat työntekijät

Maatalousyrittäjä ja perheyrityksen jäsenet on vakuutettu työtapaturmien varalta MELASSA maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksella. Maatilalla töitä tekevät ulkopuoliset työntekijät tulee vakuuttaa lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. 

Vakuuttamisvelvollisuus syntyy, kun henkilötyöpäiviä on vuodessa yli 12.  Niitä kertyy nopeasti, jos samanaikaisesti on useampi henkilö palkattuna, esimerkiksi 2 henkilöä seitsemän päivän ajan = 14 päivää. 

Talkootyö ei ole lakisääteisesti vakuutettavaa, mutta talkoolaisetkin on mahdollista vakuuttaa vapaaehtoisilla vakuutuksilla.

Kun tilalla on voimassa oleva lakisääteinen tapaturmavakuutus, koskee vakuutus uutta työntekijää ilman erillistä ilmoitusta. Vakuutus kattaa siis kaikki palveluksessa olevat työntekijät, myös tilan rakennustöissä tarvittavat työntekijät. 

Vuosittaisissa palkkailmoituksissa ilmoitetaan kaikki vakuutuskauden aikana maksetut palkat eri töistä ja peritty ennakkomaksu tarkistetaan.

Jos työvoimaa tarvitaan asuinrakennuksen tekoon tai laajentamiseen, erillinen vakuutus rakentamisen ajaksi on paikallaan.  

Eläkevakuuttaminen

Työnantaja huolehtii myös työntekijän eläkevakuuttamisesta.  Lisätietoa eläkevakuuttamisesta saa Lähivakuutuksen yhteistyökumppanilta Eläke-Fennialta osoitteesta www.fennia.fi.

Verohallituksen oppaat ja www.palkka.fi

Työnantajalle hyödyllisiä oppaita on Verohallituksen internet-sivuilla osoitteessa www.vero.fi/julkaisut ja lomakkeet/julkaisut. 

Pientyönantajille tarkoitetussa www.palkka.fi -palvelussa työnantaja voi helpottaa työnantajavelvollisuuksiensa hoitoa.  Palvelun kautta voi maksaa palkat sivukuluineen, hoitaa ennakonpidätykset ja tehdä tarpeelliset ilmoitukset sekä hakea lakisääteistä tapaturmavakuutusta. 

Samankaltaista sisältöä