Olet täällä

Laadun vaikutus viljakaupassa

Laadukkaan sadon tuottaminen vaatii panostuksia, mutta markkinoiden löytyminen heikkolaatuisille erille on useimmiten epävarmaa.

Vilja-analysaattoriVilja analysoidaan tyypillisesti NIT-analysaattorilla, joka lähi-infrapunatekniikkaa käyttäen analysoi viljasta kosteuden, hehtolitrapainon, proteiinipitoisuuden sekä usein myös tärkkelyspitoisuuden.

Muita laatutekijöitä ovat tyypillisesti rikkapitoisuus, roskaisuus ja seulontatulos. Mallasohralla, leipävehnällä ja –rukiilla sekä öljykasveilla on omia erityisvaatimuksiaan ja laatutekijöitä. Tutustu aina huolellisesti sopimuskumppanisi laatuvaatimuksiin.

Laatutekijöiden tarkempi yleiskuvaus löytyy myös Evian sivuilta.