Olet täällä

Tietoa viljamarkkinoista

Tästä osiosta löydät perustietoa viljakauppaan liittyvistä tekijöistä. Pohjimmiltaan viljakaupassa kyse on kahden toimijan välisestä kauppaneuvottelusta, jonka ehdot määrää, hintaa, laatua ja toimitusaikaa koskien ovat neuvottelukysymyksiä.

Viljamarkkinoita heilauttelevat nykyään maailman laajuiset sato- ja katovuodet. Markkinoita seuraamalla ja omaa tilannettaan analysoimalla jokaisen on löydettävä oma toimintatapansa ja markkinointistrategiansa. Oikeaa myyntiajankohtaa ei kukaan voi tietää etukäteen, jokaisen viljelijän tulee punnita asiaa omasta näkökulmastaan.

Sadon markkinoinnilla on kuitenkin mahdollista vaikuttaa siitä saatavaan tuottoon. Ylitarjontatilanteessa sopimuksella pystyy varmistamaan satonsa myyntimahdollisuuden ja jopa laatulisiä kaupan päälle kun taas kysyntähuipun keskellä on mahdollista saada pikavoittoja etsimällä parhaan hinnan tarjoava ostaja. Hinnoista osan voi sitoa etukäteen ja varmistaa näin viljojensa markkinahintaa. Myyntien hajauttamisella useampaan ajankohtaan voi myös pienentää hintariskiä.

Laadukkaan sadon tuottaminen vaatii panostuksia mutta markkinoiden löytyminen heikkolaatuisille erille on useimmiten epävarmaa. Jokainen etsiköön näiden hinta-, laatu- ja sopimusmahdollisuuksien keskeltä oman tiensä!