Olet täällä

Virikkeistä on hyötyä!

21.03.2004

Ranskalaisessa kalkkunakokeessa tutkittiin virikkeiden vaikutusta lintujen nokkimis- ym. käyttäytymiseen. Ryhmiä oli kolme:
1. kontrolli, jossa ei ollut erityisiä virikkeitä
2. virikkeinä oli metalliesineitä ja olkea
3. metalliesineiden ja olkien ohella oli orret.

Tulosten mukaan olkia ja metalliesineitä nokittiin säännöllisesti. Virikeryhmien kukoilla esiintyi selvästi vähemmän vihamielistä nokkimista kuin kontrolliryhmän kukoilla. Samoin virikeryhmien kanoilla ja kukoilla esiintyi vähemmän siipi-, pyrstö- ja päävaurioita kuin kontrollilinnuilla.

Kanat istuivat kukkoja useammin orrella. Eniten orrella istuttiin viikolla 5 ja orsien käyttö loppui kokonaan 10 viikon ikään mennessä. Tendenssi oli, että orsiryhmässä esiintyi vähiten nokkimisongelmia.

Ref. Martrenchar ym. 2001. British Poultry Science 42:161-170

Samankaltaista sisältöä